Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Planuri urbanistice supuse consultarii publice
• PLAN URBANISTIC ZONAL – reconsiderare urbanistica privind indicii urbanistici in zona str. Maria Tanase-str. Craiovita-str. Cerna, generat de imobilul din strada Craiovita, nr. 39B
• PLAN URBANISTIC ZONAL – reconsiderarea reglementarilor urbanistice si a functiunilor zonei intersectie Calea Bucuresti - str. Spania, generat de imobilul situat in Calea Bucuresti, nr. 54A, bl. P1
• Plan Urbanistic Zonal RECONSIDERARE URBANISTICA IN VEDEREA SCHIMBARII DE DESTINATIE DIN ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE IN ZONA MIXTA DE LOCUINTE SI SERVICII IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL P+5-6 RETRASE CU DESTINATIA DE BIROURI, GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN BD. DACIA, NR. 66C
• Plan Urbanistic Zonal PARCELARE TEREN SI REGLEMENTARE ZONALA IN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINTE P+2, GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN STR. STEJARULUI, NR. 17
• PLAN URBANISTIC ZONAL „reconsiderarea functiunilor in zona cuprinsa intre bd. Dacia si str. Fagaras", in vederea construirii unei cladiri D+P+2+M cu destinatia bloc cu apartamente si locuinta Sp+P si imprejmuire teren, generat de imobilul situat in bd. Dacia nr. 60E
• PLAN URBANISTIC ZONAL Parc Cernele, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, str. Eliza Opran, nr 155B
• PLAN URBANISTIC ZONAL RECONSIDERARE URBANISTICA PRIVIND INDICII URBANISTICI 1N ZONA BD. OLTENIA - STR. ELENA FARAGO, GENERAT DE CONSTRUIRE CLADIRE D+P+3 CU DESTINATIA DE SPATII COMERCIALE SI LOCUINTE COLECTIVE generat de imobilul BD. OLTENIA, NR. 17A
• PLAN URBANISTIC ZONAL RECONSIDERAREA INDICILOR URBANISTICI IN ZONA INTERSECTIE STR. SPANIA- STR. PUTNEI IN VEDEREA CONSTRUIRII CLADIRE P+5 CU DESTINATIA DE SPATII COMERCIALE LA PARTER SI LOCUINTE COLECTIVE LA ETAJE, generat de imobilul STR. PUTNEI, NR. 33C
• Plan urbanistic zonal reconsiderare urbanistică privind indicii urbanistici în zona strada maria tănase – strada craiovița – strada cerna, generat de construire clădire d+p+3 cu destinația de locuințe colective Strada Craiovița, nr. 39B
• PLAN URBANISTIC ZONAL PARCELARE TEREN SI INTRODUCERE PARTIALA IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE, GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN STR. GIRLETI, NR. 83 SI TARLAUA 91, PARCELA 26
• PLAN URBANISTIC ZONAL „reconsiderarea functiunilor zonei cuprinsă între str. Dr. Nicolae Ionescu Sisesti - str. Dr. N.C.Paulescu - str. Dr. Mihai Cănciulescu -str. Popoveni”, generat de imobilul situat in str. Dr. Nicolae Ionescu Sisesti, nr. 1A
• PLAN URBANISTIC ZONAL „reconsiderarea reglementarilor urbanistice in zona cuprinsa intre str. Sfintii Apostoli- str. Anul 1848 – str. Tudor Vladimirescu, cu destinatia mixta de locuinte si servicii” , generat de imobilul situat in str. Anul 1848, nr. 31
• Elaborare plan urbanistic zonal privind reconsiderare funcţională a zonei aferente Blocurilor K13 - K15 str Paltinis, comstruire sediu firma S+P+1
• PLAN URBANISTIC DE DETALIU in vederea construirii statie distributie carburanti auto si amplasare totem, Aleea 4 Simnic, nr. 12
• PLAN URBANISTIC DE DETALIU in vederea construirii a 2 locuinte P+M in str. Carpenului, nr. 15
• Plan Urbanistic Zonal RECONSIDERARE URBANISTICA A ZONEI CALEA SEVERINULUI-ELPRECO-PRAKTIKER IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI CLADIRI P+3+4 PARTIAL CU DESTINATIA DE BIROURI SI SPATII COMERCIALE LA PARTER, generat de imobilul Calea Severinului, nr. 44A
• Plan urbanistic zonal reconsiderarea reglementărilor urbanistice în zona cuprinsă între strada Constantin Brâncoveanu și incinte Liceului Tehnologic Gheorghe Bibescu în vederea construirii imobil D+P+3E cu destinația locuințe colective, generat de imobilul sin strada Constantin Brâncoveanu nr. 99A
• Plan urbanistic zonal - introducere in intravilan si reglementare urbanistica in vederea construirii spitalului regional de urgenta Craiova, generat de imobilul situat in tarlaua 18, parcelele 162 si 164
• Plan urbanistic zonal - Parc Cernele strada Eliza Opran, nr 155B
• Plan urbanistic zonal reconsiderarea indicilor urbanististici în vederea construirii locuințe colective p+4+m bulevardul Dacia, nr. 107b
• Plan urbanistic zonal elaborare puz pentru introducere în intravilan și reglementare urbanistică în vederea construirii Spitalului Regional Craiova
• PLAN URBANISTIC ZONAL RECONSIDERARE URBANISTICA IN VEDEREA SCHIMBARII DE DESTINATIE DIN ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE IN ZONA MIXTA DE LOCUINTE SI SERVICII IN ZONA STR. STEFAN CEL MARE-STR. I. L. CARAGIALE- STR. VASILE CONTA GENERAT DE CONSTRUIRE CLADIRE 2S+P+6 CU DESTINATIA DE BIROURI generat de imobilul STR. STEFAN CEL MARE, NR. 6
• Planului Urbanistic Zonal – reconsiderare urbanistica a zonei cuprinsa intre str. G-ral Ghe. Magheru-str. Rovinari-str.Vintului, generat de imobilul situat in strada G-ral Ghe. Magheru, nr. 18 D
• Elaborare PUZ pentru extindere sediul Parchet de pe langa Judecatoria Craiova cu S+P+2
• Elaborare P.U.D. pentru construire statie distributie carburanti si amplasare TOTEM
• PLAN URBANISTIC DETALIU CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE P+M CU GARAJ LA PARTER Strada Carpenului, nr. 15
• PLAN URBANISTIC ZONAL RECONSIDERAREA REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ȘI A FUNCȚIUNILOR ZONEI INTERSECȚIE CALEA BUCUREȘTI – STRADA SPANIA ÎN VEDEREA CONSTRUIRII CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI BIROURI P6 Calea București, nr. 54A, bl. P1
• PLAN URBANISTIC ZONAL RECONSIDERARE FUNCȚIONALĂ A ZONEI AFERENTE PROPRIETÎȚII DIN BULEVARDUL DACIA, NR. 28A, 28B ȘI 28C, GENERATE DE CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+5 Bulevardul Dacia, nr. 28C
• PLAN URBANISTIC ZONAL RECONSIDERARE URBANISTICĂ ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII DE DESTINAȚIE DIN ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ÎN ZONĂ MIXTĂ DE LOCUINȚE ȘI SERVICII ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL P+5-6 RETRASE CU DESTINAȚIA DE BIROURI Bulevardul Dacia, nr. 66C
• PLAN URBANISTIC ZONAL RECONSIDERAREA INDICILOR URBANISTISTICI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINȚE COLECTIVE P+4+M Bulevardul Dacia, nr. 107B
• Plan urbanistic de detaliu in vederea construirii 6 locuinte P+1 in str Lacramioarei
• PLAN URBANISTIC DE ZONAL RECONSIDERARE FUNCȚIUNILOR ÎN ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE BULEVARDUL DACIA ȘI STRADA FĂGĂRAȘ ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL, REGIMUL DE ÎNĂLȚIME D+P+2+M, DESTINAȚIA BLOC CU APARTAMENTE ȘI LOCUINȚĂ Sp+P ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Bulevardul Dacia, nr. 60E
• PUZ Fratii Bacriz - str Elena Teodorini - Reconsiderare urbanistica a zonei intersectie str. Elena Teodorini cu str. Bucovat
• Planului Urbanistic Zonal – „reconsiderarea functiunilor și a indicilor de construibilitate ale zonei cuprinsă intre str. Pașcani- incinta Colegiului Tehnic C. D. Nenitescu in vederea construirii 3 blocuri de locuinte colective D+P+7 și D+P+8 cu spatii comerciale la parter si parcare la demisol” , generat de imobilul situat in str. Pascani, nr. 7
• PUZ - reconsiderarea functiunilor in zona cuprinsa intre strada Brestei, bulevardul Raului si strada Fluturi in vederea construirii unui imobil P+1E partial, cu functiunea de magazin ratail, str Brestei, nr 185
• Planul Urbanistic Zonal – „reconsiderarea functionala a zonei cuprinsa intre strazile Calea Bucuresti-Sararilor-Traian Lalescu” in vederea schimbarii functiunii din zona industriala si depozitare in zona mixta cu functiuni complexe: hotel, birouri, servicii, comert si zona rezidentiala-locuinte colective si dotari aferente, generat de imobilul situat in Calea Bucuresti, nr. 113
• Plan urbanistic zonal pentru modificarea reglementarilor Urbanistice aferente zonei – str. Amaradia, nr. 80 în vederea Construirii unui imobil P+1 cu funcțiunea locuință și birouri P+1, generat de imobilul din str. Amaradia,nr. 80
• Plan urbanistic zonal - Construire locuinta D+P+M si imprejmuire teren str Paringului, nr 104J
• PLAN URBANISTIC ZONAL RECONSIDERAREA ZONEI CUPRINSĂ ÎNTRE STR. DR. NICOLAE IONESCU SISEȘTI – STR. DR. MIHAI CĂNCIULESCU – STR. POPOVENI PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL D+P+4+5R+6R CU DESTINAȘIA LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER (PARȚIAL) ȘI PARCARE DEMISOL Strada Dr. Nicolae Ionescu Sisești, nr. 1A
• PLAN URBANISTIC ZONAL pentru construire magazine parter ”Penny Market” amenajare incintă și amplasare totem, zona str. Amaradia – str. Brazda lui Novac – str. Vulturi, generat de imobilul din str. Amaradia, nr. 28
• PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE P+M Strada Fermierului, nr. 33
• PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU RECONSIDERAREA INDICILOR URBANISTICI ÎN ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE STRĂZILE GENERAL GHEORGHE MAGHERU, STRADA ROVINARI ȘI STRADA VÎNTULUI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL D+P+1+2-3E RETRASE CU DESTINAȚIA DE SPAȚII COMERCIALE ȘI GARAJ LA DEMISOL, LOCUINȚE LA PARTER ȘI ETAJELE SUPERIOARE Strada General Gheorghe Magheru, nr. 18D
• PLAN URBANISTIC ZONAL; RECONSIDERAREA FUNCȚIUNILOR ÎN ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE CALEA BUCUREȘTI ȘI STRADA SĂRARILOR ÎN VEDEREA ”CONSTRUIRE 3 BLOCURI DE LOCUINȚE COLECTIVE P+11E CU PARCARE LA PARTER, generat de imobilul situat în strada Sărarilor, nr. 29A”

17/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.