Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa Acte utile
  Administrare domeniu public. Activități economice / Închirieri / Patrimoniu

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Administrare domeniu public. Activități economice / Închirieri / Patrimoniu

Pentru depunere on-line, plata taxelor aferente se va efectua prin Ghiseu.ro sau prin virament bancar:

Banca: Trezoreria Municipiului Craiova

Beneficiar: Primaria Municipiului Craiova

C.U.I. - 4417214

COD DISP

Denumirea contului

Nr. Cont IBAN – Trezoreria Municipiului Craiova

98

LICENTE(AUT.FCT)

RO05TREZ29121160203XXXXX

100

TAXE ASOCIERE

RO46TREZ29121300250XXXXX

66,42

Concesiuni, chirii, superficii teren

RO23TREZ29121A300530XXXX

37,31

Alte TAXE PE PROPIETATE(TX Teren dom public, TX Alei acces)

RO76TREZ29121070250XXXXX

 

SERVICIUL DE URMĂRIRE CONTRACTE AGENŢI ECONOMICI

 

Acord de funcţionare pentru desfăşurarea unei activităţi economice.

 

Vizare Acord de funcţionare pentru desfăşurarea unei activităţi economice

 

Autorizaţie de funcţionare alimentaţie publică.

 

Vizare Autorizaţie de funcţionare în alimentaţie publică.

 • cerere tippentru viză autorizaţie de funcţionare în alimentaţie publică.

 

Acord pentru ocuparea temporară a domeniului public

 • cerere tip pentru acord în vederea ocupării temporară a domeniului public.

 

Prelungire Acord pentru ocuparea temporară a domeniului public

 • cerere tippentru prelungire acord în vederea ocupării temporară a domeniului public.

Acte necesare eliberare acord cale de acces la spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuit

 • Cerere
 • Actul de proprietate al spaţiului cu altă destinaţie
 • Copie BI/CI solicitant
 • Copie Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului şi Copie B.I./C.I. administrator
 • Certificat urbanism
 • Planşa Foto
 
Acte necesare pentru încheiere contract superficie pentru construcţiile edificate la parterul imobilelor cu destinaţia de locuinţe colective (balcoane)
Copie act de proprietate al imobilului
Copie B.I./C.I. proprietari
Copie certificat de nomenclatură stradală
Fotografie construcţie(balcon)

 

Acte necesare prelungire contract de inchiriere pentru terenul de legume si zarzavaturi

 • Cerere în vederea prelungirii contractului de închiriere
 • Planşă Foto
 • Xerocopie contract de inchiriere/act aditional
 • Xerocopie chitanţă privind achitarea debitelor

 

 Documente necesare pentru prelungiri/modificări contracte de concesiune, inchiriere, asociere, superficie
Cerere prelungire/modificare contract
Copie CUI/B.I./C.I.titular contract/administrator
copie contract/acte adiţionale
Copie autorizaţie de construire 
certificat de atestare fiscală emis de Direcţia Impozite şi Taxe Locale Craiova
certificat constatator de la Registrul Comerţului privind situatia juridica a societatii comerciale /persona fizica individuala/intreprindere individuala
alte documente specifice,  după caz
Planşă Foto

Pentru informaţii suplimentare contactaţi-ne la telefonul 0251/416235; Interior 330.

 

Serviciul Patrimoniu

- Cerere regim juridic

- Cerere Acord intabulare 

Aprobarea avizării procesului verbal de vecinătate pentru imobilul situat în Craiova


07/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.