Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Date publice deschise

Datele publice deschise sunt acele date puse la dispoziție de către autoritățile publice și care sunt liber de accesat, reutilizat și redistribuit. Ca principale caracteristici, datele deschise sunt procesabile (pot fi prelucrate prin mijloace automate) și sunt furnizate într-un format deschis (asupra căruia nicio entitate nu deține control exclusiv) și sub o licență deschisă (care permite folosirea liberă a datelor, fără ca acestea să fie limitate prin drepturi de proprietate intelectuală - drepturi de autor, drept sui-generis cu privire la bazele de date, mărci sau secrete comerciale).

Datele deschise sunt adesea asociate cerințelor de transparență a activității autorităților publice, dar ele reprezintă și un important mijloc pentru stimularea inovării și a dezvoltării economice. Conceptul de date deschise s-a impus în ultimii ani ca o reacție la nevoia de a reconcilia discursul despre informații de interes public cu realitățile lumii moderne, în special cu dezvoltarea internetului și a comunicațiilor, folosirea pe scară largă a bazelor de date de dimensiuni mari (big data) și conectarea indivizilor prin rețele sociale. Din acest punct de vedere, se poate spune că datele deschise reprezintă cel mai modern cadru și standard internațional de definire a transparenței specifice bunei guvernări.

Datele deschise sunt date ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine – supuse doar, cel mult, la necesitatea atribuirii în condiții identice

Trăsăturile cheie ale deschiderii datelor sunt:

Disponibilitate și acces: seturile de date trebuie să fie disponibile în întregime și la un cost rezonabil, de preferință disponibile pentru descărcare de pe internet. De asemenea, datele trebuie să fie disponibile într-un format care le face ușor de folosit și de modificat.

Reutilizare și redistribuire: seturile de date trebuie să fie puse la dispoziție sub termeni care permit reutilizarea și redistribuirea acestora, inclusiv combinarea acestora cu alte seturi de date. Datele trebuie să poată fi citite în mod automat.

Participare universală: oricine trebuie să poată folosi, refolosi și redistribui datele; nu ar trebui să existe nicio discriminare pe baza modului de utilizare, a persoanelor sau a grupurilor. De exemplu, restricțiile de tipul necomercial, care interzic utilizarea în scopuri comerciale, sau restricțiile de utilizare doar în anumite scopuri (de exemplu, doar în scop educațional) nu sunt permise.

În contextul deschiderii datelor, termenul operă va fi folosit pentru a descrie o cunoștință care este transferată, iar termenul licență se referă la condițiile legale sub care este pusă la dispoziție o operă. Acolo unde nu este specificată o licență, vor fi folosiți termenii legali care se aplică din oficiu utilizării unei opere (ex: legislația privind drepturile de autor sau domeniul public).

O operă deschisă trebuie să îndeplinească  următoarele cerințe atunci când este distribuită:

Licență deschisă. Opera trebuie să fie pusă la dispoziție sub o licență deschisă. Orice termeni suplimentari care însoțesc opera, precum termeni de utilizare sau brevete deținute de titularul licenței nu trebuie să contrazică termenii licenței.

Accesibilitate. Opera va fi disponibilă în întregime și contra unui cost unic și rezonabil, de preferință prin descărcare gratuită pe internet. Orice alte informații necesare pentru respectarea licenței, precum numele contribuitorilor, necesare pentru cerințele de atribuire,  trebuie să însoțească opera.

Format deschis. Opera trebuie să fie furnizată într-un format convenabil și ușor de convertit, astfel încât să nu existe obstacole tehnologice nenecesare în calea exercitării drepturilor oferite de licență. Datele trebuie să poată fi citite automat, în volum mare, și să fie reprezentate într-un format deschis, ale cărui specificații să fie publice, disponibile gratuit și care să nu impună restricții materiale sau de altă natură asupra folosirii acestuia, sau să poată fi procesate cu cel puțin un instrument software cu surse libere/deschise.

Pentru ca un set de date făcut public să poată fi considerat set de date deschise, din punct de vedere juridic, conform definiției extinse de mai sus, acesta trebuie să fie publicat sub o licență care să ofere utilizatorilor o serie de drepturi fără de care folosirea datelor nu ar fi posibilă din punct de vedere juridic. O licență este deschisă dacă termenii prevăzuți satisfac următoarele condiții:

Permisiuni necesare. Licența trebuie să permită în mod irevocabil următoarele:

-       Folosire - folosirea liberă a operei licențiate;

-       Redistribuire - redistribuirea operei licențiate, inclusiv vânzarea, atât a operei individuale, cât și ca parte a unei colecții alcătuite din opere cu multiple surse de proveniență;

-       Modificare - crearea de opere derivate din opera licențiată și să permită distribuția acestor opere derivate sub aceiași termeni ca opera originală licențiată;

-       Separare - orice parte a operei să poată fi folosită, distribuită sau modificată separat de oricare altă parte a operei sau de orice colecție din care opera făcea parte când a fost distribuită. Toți cei care primesc orice parte a unei opere sub termenii licenței originale ar trebui să aibă aceleași drepturi ca cele acordate împreună cu opera originală;

-       Compilație - opera licențiată să fie distribuită împreună cu alte opere distincte fără a se impune restricții asupra acestor alte opere;

-       Nediscriminare - să nu discrimineze nicio persoană sau grup;

-       Propagare - drepturile atașate operei trebuie să se aplice tuturor celor cărora le este redistribuită opera fără a fi necesară acceptarea de către aceștia a oricăror altor termeni legali suplimentari.

-       Utilizare în orice scop – să permită folosirea, redistribuirea, modificarea și compilația în orice scop. Licența trebuie să nu restrângă abilitatea nimănui de a folosi opera într-un anumit context sau scop.

-       Gratuitate - să nu impună nici un fel de onorariu, plată recurentă pentru drepturi intelectuale sau orice alt mecanism de remunerație materială ca parte a condițiilor impuse.

-       Condiții acceptabile - Licența nu va limita, introduce ambiguități sau reduce în vreun fel permisiunile specificate la punctul anterior, cu excepția anumitor condiții, precum:

-       Atribuție - Licența poate cere ca distribuirea operei să includă atribuția contribuitorilor, titularilor de drepturi, sponsorilor și creatorilor, atâta timp cât această cerință nu este oneroasă;

-       Integritate - Licența poate cere ca versiunile modificate ale operei licențiate să poarte un alt nume sau alt număr de versiune decât opera inițială, ori să indice care sunt modificările făcute;

-       Înștiințare - poate cere menținerea înștiințărilor de drepturi de autor și identificarea licenței.

În practica internațională există o listă de licențe deschise care respectă recomandările enumerate anterior; oricare dintre acestea poate fi folosită de oricine dorește, inclusiv de instituții publice.

În același timp, pot fi folosite sau create alte licențe care să îndeplinească cerințele necesare unei licențe compatibile cu conceptul de date deschise.

Formatele recomandate pentru datele deschise publicate sunt:

CSV (Comma Separated Values) - este cel mai comun și mai accesibil format de fișier pentru reprezentarea seturilor de date. Acest format poate fi deschis atât cu programe de calcul tabelar, cât și cu orice editor de text.

- XML (eXtended Markup Language) - poate fi folosit pentru a reprezenta atât date, cât și metadate într-un mod structurat, oferind cele mai bune posibilități de descriere și furnizare a datelor.

- ODS (Open Document Spreadsheet) este un format de fișier de calcul tabelar din suita de formate de fișier publicate de Open Document Format.

- XLS (Microsoft Excel Spreadsheet) este un exemplu de format acceptabil, care nu satisface cerințele de format deschis, dar pentru care există cel puțin un instrument cu surse libere/deschise care să poată deschide astfel de fișiere și să le poată exporta într-un format deschis, precum LibreOffice Calc  sau Gnumeric.


03/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.