Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa 2020
  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 21.09.2020

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 21.09.2020
DISPOZIŢIA NR.4787

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.133309/2020 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 21.09.2020, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data    de 21.09.2020, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 21.09.2020, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

                                                                                                                 Emisă azi 14.09.2020

             PRIMAR,

           SECRETAR GENERAL,

                Mihail GENOIU

               Nicoleta MIULESCU

 

     Anexa la Dispoziția nr.4787/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 21.09.2020, ora 10,00

Punctul 1 modificat

Punctul 4 modificat

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului Pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe pentru tineri, construită prin programe de investiţii la nivel naţional, situată în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.166, R2, sc.1, ap.11

 1.  

Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale

 1.  

Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situate în municipiul Craiova, str.Dr.Victor Papillian, nr.52B, bl.H9, sc.1, ap.14

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.2, ap.12

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.3, ap.5

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.4, ap.8

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.5, ap.5

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.2, ap.18

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 1.  

Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34787/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ghijură Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Ghijură Mariana

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.36706/18.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Pleşea Mihaela Gilia, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Pleşea Mihaela Gilia

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.311/01.07.2010, având ca obiect terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în Calea București, nr.6

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.53/2000 privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Universitatea de Medicină şi Farmacie, a unui teren, în vederea realizării unei săli de sport

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Promovarea industriilor creative în regenerarea urbană, pentru o regiune dunăreană mai puternică” (RESTART_4Danube)

 1.  

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” ordinea de zi din data de 30.09.2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru sezonul de iarna 2020-2021

 1.  

Întrebări și interpelări

                          

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


04/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.