Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Audienţe
Program audienţe
 
Marți, ora 10.00 » Viceprimar Aurelia Filip

Competențe:

a) coordonarea, îndrumarea, verificarea, propunerea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii personalului din cadrul urmatoarelor compartimente functionale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova:

 1. Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, cu excepţia atribuţiilor privind eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare
 2. Direcţia Patrimoniu
 3. Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari
 4. Direcţia Baze Sportive şi Agrement Craiova
 5. Direcția Servicii Publice
 6. Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte
 7. Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii
 8. Serviciul Administrativ-Întreţinere
 9. Compartiment Secretariat

b)coordonarea şi urmărirea punerii în aplicare a prevederilor legale, a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului în activitatea instituţiilor publice de interes local:

 1. Compania de Apă „Oltenia” S.A.
 2. S.C. Termo Urban Craiova S.R.L.
 3. R.A.T. SRL Craiova
 4. Filarmonica Oltenia Craiova
 5. Opera Română Craiova
Miercuri, ora 10.00 » Viceprimar Diaconu Cristian Răzvan

Competențe:

a) coordonarea, îndrumarea, verificarea, propunerea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii personalului din cadrul următoarelor compartimente funcţionale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova:

 • Direcţia Economico-Financiară
 • Direcţia Impozite şi Taxe
 • Biroul Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă

b) coordonarea şi urmărirea punerii în aplicare a prevederilor legale, a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului în activitatea instituţiilor publice de interes local:

 1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova
 2. S.C. Pieţe şi Târguri Craiova
 3. S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
 4. Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova
 5. Sport Club Municipal Craiova
 6. Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova
 7. Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova
 8. Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova
 
Joi ora 09:00 » Secretar General Nicoleta Miulescu

Compartimente subordonate:

 1. Direcţia Relaţii Publice şi Management Documente;
 2. Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Craiova;
 3. Serviciul Administraţie Publică Locală;
 4. Serviciul Autoritate Tutelară;
 5. Serviciul Registrul Agricol
 6. Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă.

 

Înscrierile la audienţe se fac la sediul primăriei din Str. Târgului, nr. 26, în fiecare zi, de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00

Prezenta la audienta se face dupa confirmarea inscrierii si comunicarea datei respectiv orei desfasurarii acesteia.


08/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.