Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Impozite si taxe

Formulare tip

Activitatea de relatii cu publicul pentru Persoane Fizice si Persoane Juridice se poate desfasura și prin telefon 0251/411111,fax0251414237, prin corespondenta poștală sau electronică, la următoarele adrese de e-mail, în funcție de competențe:

- direxec_dit@primariacraiova.ro

- serviciulciuespf@primariacraiova.ro - Serviciul Constatare Impunere Control Persoane Fizice

- serviciuluespf@primariacraiova.ro - Serviciul Urmarire,Executare Silita Persoane Fizice

- ciuperceanu.daniela@primariacraiova.ro - Serviciul Contabilitate si Prelucrare Date

- impunerepersoanejuridice@primariacraiova.ro - Serviciul Constatare, Impunere Persoane Juridice

- contestatii.insolventa@primariacraiova.ro - Serviciul Contestatii si Insolventa

- serviciulciuespj@primariacraiova.ro - Serviciul Urmarire, Executare Persoane Juridice

- certificatefiscale@primariacraiova.ro - Serviciul Recuperare Creante Fiscale Si Eliberare Certificate De Atestare Fiscala

 

Cerere privind comunicarea prin mijloace electronice la distanță

Certificate de atestare fiscală

Acte necesare eliberarii certificatelor de atestare fiscala pentru persoane fizice:
- cerere tip  persoane fizice;
- copie act de identitate al titularului de rol;

- copie carte de identitate autoturism (pentru instrăinare auto)


Acte necesare eliberarii certificatelor de atestare fiscala pentru persoane juridice:
- cerere tip persoane juridice;
-copie ultima balanta analitica/ balanța mijloacelor fixe;
-copie act de identitate al delegatului sau imputernicitului;
- alte acte doveditoare pentu constructiile si terenurile care nu sunt situate pe teritoriul administrativ al Municipiului Craiova
- imputernicire pentru persoana fizica de a reprezenta firma;

- copie carte de identitate autoturism (pentru instrăinare auto)

 

Impozite on-line (accesaţi impozite on-line) – aplicatie pentru consultarea de catre contribuabili a urmatoarelor:

- impozite datorate de contribuabil bugetului local;

- situatia platilor;

- situatia bunurilor aflate in patrimoniu, a taxelor sau a amenzilor;

- diverse acte administrative emise pentru contribuabil (decizii de impunere, acte de executare – acolo unde este cazul-, etc)

- Cerere de eliberare cont de acces

 

IMPORTANT

Toate documentele prezentate in copie se vor certifica "pentru conformitate cu originalul".
Completarea cererii se face de catre contribuabil sau de catre un imputernicit al acestuia.
Potrivit art. 18 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura fiscala în relaţiile cu organul fiscal contribuabilul/plătitorul poate fi reprezentat printr-un împuternicit. Conţinutul şi limitele reprezentării sunt cele cuprinse în împuternicire sau stabilite de lege, după caz. Desemnarea unui împuternicit nu îl împiedică pe contribuabil/plătitor să îşi îndeplinească personal obligaţiile prevăzute de legislaţia fiscală, chiar dacă nu a procedat la revocarea împuternicirii.

Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată. Revocarea împuternicirii operează faţă de organul fiscal de la data depunerii actului de revocare, în original sau în copie legalizată.

În cazul reprezentării contribuabilului/plătitorului în relaţia cu organul fiscal prin avocat, forma şi conţinutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispoziţiile legale privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

Contribuabilul/Plătitorul fără domiciliu fiscal în România, care are obligaţia de a depune declaraţii la organul fiscal, trebuie să desemneze un împuternicit, cu domiciliul fiscal în România, care să îndeplinească, în numele şi din patrimoniul contribuabilului/plătitorului, obligaţiile acestuia din urmă faţă de organul fiscal.

Dispoziţiile alineatului precedent nu se aplică:

a) contribuabilului/plătitorului care are rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene, respectiv al Spaţiului Economic European;

b) contribuabilului/plătitorului care are rezidenţa într-un stat care este parte a unui instrument juridic internaţional semnat de România şi care cuprinde prevederi privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi recuperarea creanţelor fiscale.

 

FORMULARE TIP

Nr. Crt.

Tip document

Mod de comunicare

1

Declarate impunere cladiri PJ

corespondenta postala

2

Declarate impunere cladiri PF

corespondenta postala

3

Declarate impunere teren PJ

corespondenta postala

4

Declarate impunere teren PF

corespondenta postala

5

Declaratie impunere mijloace de transport PJ

corespondenta postala

6

Declaratie impunere mijloace de transport PF

corespondenta postala

7

Declaratie impunere mijloace de transport marfa PJ

corespondenta postala

8

Declaratie impunere mijloace de transport marfa PF

corespondenta postala

9

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloace de transport PJ

corespondenta postala

10

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloace de transport PF

corespondenta postala

11

Declaratie impunre taxa pentru afisaj PJ

corespondenta postala

12

Declaratie impunre taxa pentru afisaj PF

corespondenta postala

13

Declaratie servicii reclama si publicitate PJ

corespondenta postala

14

Declaratie servicii reclama si publicitate PF

corespondenta postala

15

Declaratie impunere taxa speciala salubrizare PJ

corespondenta postala

16

Declaratie impunere taxa speciala salubrizare PF

corespondenta postala

17

Declaratie pentru scoaterea din evidență a structurilor de afişaj şi publicitate PJ

corespondenta postala

18

Declaratie pentru scoaterea din evidență a structurilor de afişaj şi publicitate PF

corespondenta postala

19

Declaratie pentru scoaterea din evidenţă a clădirilor PJ

corespondenta postala

20

Declaratie pentru scoaterea din evidenţă a clădirilor PF

corespondenta postala

21

Declaratie pentru scoaterea din evidenţă a terenurilor PJ

corespondenta postala

22

Declaratie pentru scoaterea din evidenţă a terenurilor PF

corespondenta postala

23

Declaratie decont privind taxa hoteliera

corespondenta postala

24

Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei speciale ,,Water Parc”

corespondenta postala

25

Decont impozit pe spectacole

corespondenta postala

26

Declaratie taxa parcare

corespondenta postala

27

Cerere restituire PJ

corespondenta postala

28

Cerere restituire PF

corespondenta postala

29

Cerere compensare PJ

corespondenta postala

30

Cerere compensare PF

corespondenta postala

31

Cerere rectificare rol

corespondenta postala

32

Cerere duplicat chitanta

corespondenta postala

33

Cereri informatii fiscale contribuabili/petitii /reclamatii-sesizari

corespondenta electronica

34

Cerere privind comunicarea prin mijloace electronice conform HCL.447/2017

corespondenta electronica

35

Contestatie act admnistrativ

corespondenta postala

36

Cerere informatii institutii publice

corespondenta postala

37

Plângeri prealabile Legea 554/2004

corespondenta electronica

38

 Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala PJ

corespondenta electronica

39

 Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala PF

corespondenta electronica

 

Plata electronica prin intermediul paginii de internet www.ghiseul.ro

Persoanele fizice si persoanele fizice autorizate pot achita impozite si taxe datorate bugetului local al Municipiului Craiova pe pagina de internet www.ghiseul.ro la orice ora, pagina fiind disponibila in orice moment al zilei. Plata impozitelor, pentru bunurile detinute de contribuabili in Municipiul Craiova, este conditonata de autentificarea pe pagina www.ghiseul.ro. Pentru plata taxelor sau a amenzilor plata se poate efectua si fara autentificare prealabila.

In cazul in care nu detineti cont de acces pe pagina de internet www.ghiseul.ro acesta poate fi obtinut accesand pagina https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/credentiale.

 

Plata cu ordin de plata

Persoanele juridice şi persoanele fizice pot achita cu ordin de plata:
Banca: Trezoreria Municipiului Craiova
Beneficiar: Primaria Municipiului Craiova
C.U.I. - 4417214

Pentru codul de cont corespunzator platii dorite, va rugam accesati Lista conturi IBAN  disponibila  pe site-ul http://primariacraiova.ro/ro/taxe-si-impozite/conturi-iban.html

 

Plata prin internet banking

Contribuabilii care doresc să plătească impozitul prin internet trebuie să aibă un cont de internet banking deschis la orice bancă din care să facă un virament bancar, în lei, din contul propriu în contul IBAN asociat tipului de impozit pe care îl are de achitat. Contul IBAN asociat impozitelor si taxelor locale venituri ale Primariei Municipiului Craiova poate fi identificat consultând site-ul http://www.primariacraiova.ro, secţiunea INFORMAŢII PUBLICE >  TAXE SI IMPOZITE > "Conturi IBAN".

Cu contul de utilizator si parola, pentru Sistemul de informare asupra impozitelor si taxelor datorate de contribuabili bugetului local al municipiului Craiova, se pot vizualiza informatii despre obligatiile fiscale datorate bugetului local al municipiului Craiova, aceste obligatii fiscale putand fi achitate prin intermediul serviciului de Internet Banking oferit de orice banca de pe teritoriul Romaniei.

 

Plata prin mandat postal

Contribuabilul se prezinta la oficiul postal si achita suma ce reprezinta impozitul pe cladire, teren sau auto.
Mandatul postal are 2 parti: mandatul postal propriu-zis si cuponul.
1) Pe mandatul postal se va trece la destinatar Primaria Municipuiului Craiova , adresa : Str. A.I.Cuza nr. 7, precum si suma in cifre si in litere.
2) Pe fata cuponului mandatului postal se va trece: expeditorul cu adresa exacta/completa si suma in cifre.
3) Pe verso-ul cuponului se completeaza la rubrica loc pentru corespondenta destinatarul -
Primaria Municipuiului Craiova
Cont nr. (lista conturi IBAN) deschis la Trezoreria Municipiului Craiova
Localitatea: Craiova
Suma reprezintă: Exemplu: impozit clădire/teren/mijloace de transport etc.
Contribuabilul poate trimite mandatul poştal cu confirmare de primire.

 

Informatii despre obligatiile fiscale datorate bugetului local al municipiului Craiova se pot obtine de pe site-ul: http://impozite.primariacraiova.ro (*necesita autentificare).

Pentru obtinerea contului de acces se vor transmite, la adresa de e-mail direxec_dit@primariacraiova.ro.urmatoarele:

-cererea de inregistrare, pe care o gasiti la adresa de internet http://primariacraiova.ro/ro/taxe-si-impozite/impozite-online.html;

-copie a actului de identitate


07/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.