Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Formulare tip

 

 

PERSOANE JURIDICE

1

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri – persoane juridice – ITL 002

2

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren – persoane juridice – ITL 004

3

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport – ITL 005

4

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, în cazul autovehiculelor de transport marfă peste 12 tone – ITL 006

5

Declarație fiscală – Decizia de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate – persoane juridice – ITL 014

6

Declarație fiscală – Decizia de impunere pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate – persoane juridice – ITL 015

7

Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local – persoane juridice – ITL 012

8

Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport – ITL 016

9

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor juridice – ITL 007

10

Declaraţie – Decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră – FO-04.01.04 

(formular valabil pentru perioada 2018-2023)

Pentru anul 2024  - Declaratie-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră

11

Decont – Impozite spectacole – ITL 017

12

Declarație pentru scoaterea din evidență a structurilor de afişaj şi publicitate în cazul persoanelor juridice – FO-04.01.03

13

Declarație pentru scoaterea din evidenţă a clădirilor în cazul persoanelor juridice – FO-04.01.01

14

Declarație pentru scoaterea din evidență a terenurilor în cazul persoanelor juridice – FO-04.01.02

15

Cerere privind comunicarea prin mijloace electronice a actelor administrative – Formular 04.01.08

16

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei de parcare în cazul contribuabililor persoane fizice/juridice care nu au domiciliul/sediul/punctul de lucru în Municipiul Craiova – Anexa la HCL nr.73/2019

17

Declarație de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare – Anexa nr. 2 la HCL nr. 183/2021

18

Declarație de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici – Anexa 3 la HCL nr. 183/2021

19

Declarație pentru scoaterea din evidență a taxei de salubrizare – Anexa nr. 4 la HCL nr. 183/2021

20

Cerere vizare bilete sau abonamente – FO 04.01.09

21

Cerere restituire – F 04.36.03

22

Cerere compensare – F 04.35.02

23

Cerere îndreptare erori din documentele de plată – ITL 076

24

Cerere de înregistrare în Sistemul Național Electronic de Plată online cu cardul bancar (SNEP) 

25

Cerere de înregistrare în sistemul de informare online asupra taxelor și impozitelor locale pentru

Municipiul Craiova

 

 

 

PERSOANE FIZICE

1

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – persoane fizice – ITL 001

2

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice – ITL 003

3

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport – ITL 005

4

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, în cazul autovehiculelor de transport marfă peste 12 tone – ITL 006

5

Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local – persoane fizice – ITL 010

6

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice – ITL 007

7

Cerere restituire suma – F 04.36.03

8

Cerere compensare – F 04.35.02

9

Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport – ITL 016

10

Cerere pentru scăderea din evidențele fiscale a amenzii contravenționale

11

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei de parcare în cazul contribuabililor persoane fizice/juridice care nu au domiciliu/sediul/punctul de lucru în Municipiul Craiova – Anexa la HCL nr.73

12

Cerere duplicat chitanță

13

Declarație de impunere privind taxa specială de salubrizare pentru persoane fizice – Anexa 1 la HCL nr. 183/2021

14

Declarație pentru scoaterea din evidență a taxei de salubrizare – Anexa 4 la HCL nr. 183/2021

15

Cerere îndreptare erori din documentele de plată – ITL 076

16

Declarație pentru scoaterea din evidență a clădirilor/terenurilor – persoane fizice

17

Contract de înstrăinare - dobândire a unui mijloc de transport – ITL 054

18

Anexă la declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale/cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice – Anexă la ITL 001

19

Anexă la declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren aflate în proprietatea persoanelor fizice – Anexă la ITL 003

20

Cerere privind comunicarea prin mijloace electronice a actelor administrative – Formular 04.01.08

21

Cerere de înregistrare în sistemul de informare online asupra taxelor și impozitelor locale pentru Municipiul Craiova

22

Cerere eșalonare la plată a obiligațiilor fiscale

 

 


22/02/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.