Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa 2020
  Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare în data de 14.02.2020

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare în data de 14.02.2020
DISPOZIŢIA NR.2732

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.24981/2020 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 14.02.2020, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data  de 14.02.2020, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 14.02.2020, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

   

                                                                                Emisă azi 10.02.2020

 

             PRIMAR,

       SECRETAR GENERAL,

                Mihail GENOIU

          Nicoleta MIULESCU

 

   
   

 

         Anexa la Dispoziția nr.2732/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 14.02.2020

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „O şansă la viaţă-FIV” privind  acordarea  unui  sprijin financiar pentru 10 cupluri infertile din municipiul Craiova, cu afecţiuni incompatibile cu reproducerea pe cale naturală

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului municipiului Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Înnoirea parcului de vehicule de transport public urban-achiziţia de autobuze noi – faza 1 (30 buc.)”

 1.  

Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Grădinița cu  program prelungit Ion Creangă”

 1.  

Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Grădinița cu  program prelungit Phoenix”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic „Costin D.Neniţescu” Craiova, în cadrul proiectului „Inovarea procesului educaţional prin stagii de practică”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.538/2018 referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din Municipiul Craiova - Gradiniţa cu  program prelungit Ion Creangă”

 1.  

Proiect de hotărâre privind privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova.

 1.  

Proiect de hotărâre privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


04/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.