Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Plan de Acțiune Orașe Verzi pentru municipiul Craiova
Craiova a fost primul oraș din România care a aderat la programul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) - Orase Verzi.
Planul de Acțiune Orașe Verzi „GCAP” face parte din cadrul proiectului Orașe Verzi implementat de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare și acoperă o gamă largă de provocări urbane legate de mediu. Este conceput pentru a ghida orașele prin intermediul a 4 faze principale - de la stabilirea unui Nivel de referință Orașe Verzi, dezvoltarea unui Plan de acțiune Orașe Verzi până la implementarea și raportarea progreselor și a rezultatelor. Metodologia ce stă la baza acestui plan de acțiune a fost elaborată de către BERD împreună cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică ("OCDE") și cu Consiliul Internațional pentru Inițiative Locale în Sectorul de Mediu ("ICLEI").
 
Activitati:
- 3 octombrie 2019, ora: 09:00, a avut loc la Primăria Municipiului Craiova, Sala de şedinţe a Consiliului Local Municipal Craiova din Strada Alexandru Ioan Cuza nr. 7 - parter, conferința de lansare a Planului de Acțiune Orașe Verzi pentru municipiul Craiova - Green City Action Plan – „GCAP”.
 
- 10-12 decembrie 2019
Prioritizarea provocărilor și stabilirea obiectivelor
O sesiune de ateliere interactive a fost organizată, în perioada 10-12 decembrie, la Centrul Multifuncțional Craiova, pentru identificarea și prioritizarea obiectivelor specifice care vor fi incluse în Raportul de Evaluare Tehnică, din cadrul Planului de Acțiune Orașe Verzi pentru Municipiul Craiova - Green City Action Plan – „GCAP”.
Evenimentul a fost structurat pe parcursul celor trei zile, astfel:
• Marți, 10 decembrie: întalnirea cu grupurile de tineret, care au împărtărtășit ideile și preocupările referitoare la situația existentă a municipiului și îmbunătățirea acesteia prin prisma obiectivelor specifice GCAP;
• Miercuri, 11 decembrie: întalnirea cu o serie de părți interesate precum reprezentanți ai societății civile, reprezentanți ai unor instituții publice, experți din sectorul public și privat, cu scopul de a prioritiza obiectivele formale și a stabili problemele care trebuie abordate în GCAP, pe baza raportului de evaluare tehnică;
• Joi, 12 decembrie: întalnirea a dat ocazia părților interesate de a stabili obiectivele strategice și viziuna asupra Orașului Verde, pentru fiecare dintre sectoarele prioritare, pentru care se vor propune soluții în următoarea fază a GCAP.
Atelierele de lucru au fost împărțite pe 4 grupuri de lucru și au vizat urmatoarele sectoare:
•Grup 1: Energie, clădiri și industrie;
•Grup 2: Transport și planificare urbană;
•Grup 3: Calitatea mediului și resurse;
•Grup 4: Apă, apă uzată și deșeuri
Atelierele de lucru au reunit părțile interesate pentru a le prezenta analiza realizată până în prezent și de a obtine opiniile și ideile lor cu privire la direcția pe care trebuie să o abordeze GCAP, precum și identificarea obiectivelor strategice. Totodată, evenimentul a fost o dezbatere constructivă pentru alegerea obiectivelor importante care vor influența viitorul comunității, pornind de la cifrele existente și oportunități pentru a soluționa o serie de probleme legate de starea mediului (apă, aer, sol, deșeuri), transport public, conservarea energiei și reabilitarea termică a clădirilor.
 
7-17 iulie 2020
Prioritizarea opțiunilor și a acțiunilor 
Consultanții au utilizat rezultatele obținute in activitatile anterioare pentru a dezvolta o serie de rapoarte ce cuprind posibile obiective strategice din cadrul GCAP, care sunt țintele lor, precum si acțiunile propuse pentru îmbunătățirea acestora. Au fost colectate opiniile cetățenilor cu privire la gradul de importanță a actiunilor propuse, prin completarea unui chestionar.
 
Septembrie 2020
A fost elaborat primul draft al Planului de acțiune Orașe Verzi 
 
Ce urmează?
•Aprobarea documentului PAOV;
•Implementare și monitorizare - se vor identifica partenerii de implementare din oraș, iar Primăria va coordona implementarea planului și va monitoriza impactul pe care îl vor avea opțiunile și acțiunile implementate. Acest lucru se va întâmpla în mod continuu în următorii 3-5 ani ;
•Dezvoltarea următorului ciclu de investiții PAOV - bazat pe experiența și învățarea primului ciclu, Primăria va iniția un nou ciclu de analiză pentru a determina prioritățile viitoare și investițiile care vor fi realizate în următorul ciclu PAOV. Acest lucru se va întâmpla la aproximativ 3 ani de la implementarea inițială a primului plan

21/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.