Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa Proiecte în implementare
    Imbunatatirea infrastructurii educationale din municipiul Craiova prin constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Scolii Gimnaziale "Mircea Eliade"

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Imbunatatirea infrastructurii educationale din municipiul Craiova prin constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Scolii Gimnaziale "Mircea Eliade"

Imbunatatirea infrastructurii educationale din municipiul Craiova prin constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Scolii Gimnaziale "Mircea Eliade

 

         In data de 30.03.2020 Municipiul Craiova, în calitate de beneficiar, a semnat Contractul de finanțare nr. 5175 pentru proiectul Imbunatatirea infrastructurii educationale din municipiul Craiova prin constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/echiparea Scolii Gimnaziale "Mircea Eliade”, cod SMIS 123699, proiect finantat în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătătirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de Investitii 10.1 Investitiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competente și învătare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie și formare, Obiectiv Specific 10.1b Creșterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii şi învătământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, in cadrul apelului de proiecte dedicat invatamantului obligatoriu.

 

Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea unui proces educational la standarde europene in municipiul Craiova in vederea cresterii participarii la educatie a tinerilor prin dezvoltarea infrastructurii de educatie a Scolii Gimnaziale Mircea Eliade.

Obiective specifice:

- construirea unui corp de cladire cu sali de clasa, laboratoare, biblioteca, sala de sport care sa conduca la cresterea participarii elevilor scolii la activitati educative, sportive si program Scoala dupa scoala

- asigurarea cresterii nivelului de educatie, de socializare si a starii de sanatate a elevilor prin suplimentarea salilor de clasa, a laboratoarelor si prin practicarea exercitiilor fizice si sportului în cadrul activitatilor scolare, in noua sala de sport;

 

Valoarea totală a proiectului: 12.244.751,97 lei

Finanţare nerambursabilă: 11.473.526,33 lei, din care:

Valoare eligibila nerambursabila din FEDR: 9.951.527,94 lei

Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national: 1.521.998,39 lei

 

Grupul ţintă al proiectului:

Beneficiari direcţi:

- Scoala Gimnaziala “Mircea Eliade” Craiova, cu sediul in str. Closca nr. 1, institutie publica de interes local (finantata din bugetul local), aflata in subordinea UAT Municipiul Craiova.

- 1167 elevi ce frecventeaza cursurile scolii (pentru anul scolar 2017-2018), respectiv 1190 elevi ce se estimeaza a fi inscrisi la scoala la finalul implementarii proiectului.

- 57 Cadre didactice angajate ale Scolii Gimnaziale “Mircea Eliade” Craiova si 14 persoane reprezentand personal auxiliar.

 

Beneficiari indirecţi:

- Locuitorii municipiului Craiova

- Consiliul Local al Municipiului Craiova

- Sistemul public de educaţie al Regiunii Sud-Vest Oltenia

 

Rezultate:

1 Spatiu invatamant P+2, cu sali de clasa, laboratoare, sala after school, biblioteca, sala de sport, împreuna cu spatiile anexe si spatii tehnice necesare, mobilier IT si mjloace PSI.

 

Perioada de implementare a proiectului: 69 luni, începând cu data de 01.04.2018 până la 31.12.2024.

Cod MYSMIS: 126979

 

Pentru informatii detaliate despre celalalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.mfe.gov.rowww.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro

 

 

 

 

Investim in viitorul tau!

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala,

prin Programul Operational Regional 2014-2020

 


21/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.