Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa Proiecte în implementare
    Titlul proiectului: “Creşterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Ion Creangă”

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Titlul proiectului: “Creşterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Ion Creangă”

INFORMARE PROIECT

Titlul proiectului: “Creşterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Ion Creangă”

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Craiova implementează proiectul “Creşterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Ion Creangă, cod SMIS 126980, finanţat prin  Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 - Invesţiile în educaţie, formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 4.4 - Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

             Beneficiar

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Craiova, conform Contract de finanţare nr. 5555/17.06.2020.

             Perioada de implementare

49 luni: 01.04.2018-30.04.2022

             Valoare proiect

Valoarea totală a proiectului : 4.850.745,51 lei , din care:

• valoarea eligibilă: 4.696.478,56 lei;

• valoarea neeligibilă: 154.266,95  lei.

Valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului:  93.929,56 lei

Finanţare nerambursabilă : 4.602.549,00 lei

Valoarea finanţării nerambursabile din FEDR: 3.992.006,79 lei

Valoarea finanţării nerambursabile din bugetul naţional: 610.542,21 lei

             Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului vizează creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din municipiul Craiova, prin derularea de lucrări de intervenţie specifice, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor preşcolarilor în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit Ion Creangă – Craiova.

             Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea şi dotarea corpului de clădire aparţinând Grădiniţei cu Program Prelungit Ion Creangă în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a procesului educativ precum şi a bunăstării elevilor.

2. Asigurarea cresterii nivelului de educaţie, de dezvoltare timpurie a copiilor, pentru construirea de abilităţi sociale şi capacităţi de integrare socială.

             Rezultate

Rezultate aşteptate:

 

  1. 1 clădire aparţinând Grădiniţei cu Program Prelungit Ion Creangă, reabilitată şi dotată.

                 Numărul total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului:            VIP-222 copii, VFP-230 copii, din care: fete-VIP-106, VFP-110; băieţi: VIP-116, VFP-120. Persoane cu dizabilităţi: VIP-0 copii, VFP-0 copii. Persoane aparţinând categoriilor dezavantajate: VIP-2 copii, VFP-3 copii. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: preşcolar: VIP-0 buc, VFP-1buc.

 

 

             Date de contact

UAT: Municipiul Craiova

Nume: Dana Mihaela Boşoteanu

Funcţie: Manager Proiect

Date de contact: implementare@primariacraiova.ro

Tel:0251/419589

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

http://www.mfe.gov.ro/

http://www.inforegio.ro/ro

http://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro


21/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.