Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa Proiecte în implementare
    Imbunatatirea infrastructurii educationale din municipiul Craiova prin constructia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Scolii Gimnaziale "Gheorghe Titeica"

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Imbunatatirea infrastructurii educationale din municipiul Craiova prin constructia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Scolii Gimnaziale "Gheorghe Titeica"

INFORMARE PROIECT

Titlul proiectului: Imbunatatirea infrastructurii educationale din municipiul Craiova prin constructia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Scolii Gimnaziale "Gheorghe Titeica"

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Craiova implementează proiectul ,, Imbunatatirea infrastructurii educationale din municipiul Craiova prin constructia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Scolii Gimnaziale "Gheorghe Titeica"’’, cod SMIS 123698, finanţat prin  Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de Investitii 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1b Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, in cadrul apelului de proiecte dedicat invatamantului obligatoriu, POR 2014-2020.

             Beneficiar

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Craiova, conform Contract de finanţare nr.  5126/27.02.2020.

             Perioada de implementare

62 luni: 01.11.2017-31.12.2022

             Valoare proiect

Valoarea totala a proiectului :   4.007.070,96  lei inclusiv TVA, din care:

• valoarea eligibila: 3.783.635,27  lei inclusiv TVA;

• valoarea neeligibila: 223.435,69  lei inclusiv TVA.

Valoarea cofinantarii eligibile din partea beneficiarului:  75.672,71 lei

Finantare nerambursabila : 3.707.962,56 lei

Valoarea finanţării nerambursabile din FEDR: 3.216.089,98 lei

Valoarea finanţării nerambursabile din bugetul naţional: 491.872,58 lei

             Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului: asigurarea unui proces educational la standarde europene in municipiul Craiova in vederea cresterii participarii la educatie a tinerilor prin dezvoltarea infrastructurii de educatie a Scolii Gimnaziale Gheorghe Titeica.

             Obiectivele specifice ale proiectului

1. - Construirea unei sali de sport care sa conduca la cresterea participarii elevilor scolii la activitati sportive;

2. - Asigurarea cresterii nivelului de educatie, de socializare si a starii de sanatate a elevilor prin practicarea exercitiilor fizice si sportului în cadrul activitatilor scolare.

 

             Rezultate

Rezultatele asteptate:

1. 1 sala de sport cu anexe, functionala si dotata cu echipamente sportive, mobilier, IT si mijloace PSI.

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1

 

             Date de contact

UAT: Municipiul Craiova

Nume: Nuta Maria

Funcţie: Manager Proiect

Date de contact: implementare@primariacraiova.ro

Telefon: 0251/419589

 

 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

http://www.mfe.gov.ro/

http://www.inforegio.ro/ro

http://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro

 


 

 

Investim in viitorul tau! Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala

prin Programul Operational Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


21/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.