Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa Proiecte în implementare
    Creşterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Creşterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești

Titlul proiectului: “Creşterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești”

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Craiova implementează proiectul “Creşterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești”, cod SMIS 126979, finanţat prin  Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 - Invesţiile în educaţie, formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 4.4 - Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la   educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

Beneficiar

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Craiova, conform Contract de finanţare nr. 5232/30.03.2020.

Perioada de implementare

55 luni: 01.03.2018-30.09.2022

Valoare proiect

Valoarea totală a proiectului : 7.981.223,24 lei , din care:

• valoarea eligibilă: 7.981.223,24 lei;

• valoarea neeligibilă: 0  lei.

Valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului:  159.624,47 lei

Finanţare nerambursabilă : 7.821.598,77 lei

Valoarea finanţării nerambursabile din FEDR: 6.784.039,74 lei

Valoarea finanţării nerambursabile din bugetul naţional: 1.037.559,03 lei

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului vizează creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din municipiul Craiova, prin derularea de lucrări de intervenţie specifice, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor preşcolarilor în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit Căsuţa cu Poveşti - Craiova.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Extinderea, reabilitarea şi dotarea corpului de clădire aparţinând Grădiniţei cu Program Prelungit Căsuţa cu Poveşti în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a procesului educativ precum şi a bunăstării elevilor.

2. Asigurarea cresterii nivelului de educaţie, de dezvoltare timpurie a copiilor, pentru construirea de abilităţi sociale şi capacităţi de integrare socială.

 

Rezultate

Rezultate aşteptate:

  1. 1 clădire aparţinând Grădiniţei cu Program Prelungit Căsuţa cu Poveşti, extinsă, reabilitată şi dotată.

Numărul total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: VIP-380 copii, VFP-400copii ,din care: fete-VIP-200, VFP-204; băieţi: VIP-180, VFP-196. Persoane cu dizabilităţi: VIP-10 copii, VFP-5copii. Persoane aparţinând categoriilor dezavantajate: VIP-0 copii, VFP-0 copii. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: preşcolar: VIP-0 buc, VFP-1buc.

 

Date de contact

UAT: Municipiul Craiova

Nume: Creţu Cristina

Funcţie: Manager Proiect

Date de contact: implementare@primariacraiova.ro

Tel:0251/419589

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

http://www.mfe.gov.ro/

http://www.inforegio.ro/ro

http://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A. I. Cuza nr. 7

Craiova, jud. Dolj

www.primariacraiova.ro

e-mail: consiliulocal@primariacraiova.ro

implementare@primariacraiova.ro

 

 

 

Investim in viitorul tau! Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala

prin Programul Operational Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 


21/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.