Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa Proiecte implementate
    Proiect integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul in Municipiul Craiova- MOTRIC –A

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiect integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul in Municipiul Craiova- MOTRIC –A

INFORMARE PROIECT

Titlul proiectului: ,,Proiect integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul in Municipiul Craiova- MOTRIC –A’’

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Craiova implementează proiectul ,,Proiect integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul in Municipiul Craiova- MOTRIC –A’’ , cod SMIS 129337, finanţat prin  Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4.1e obiectivul „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea lor’’

             Beneficiar

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Craiova, conform Contract de finanţare nr.  5052/19.02.2020.

             Perioada de implementare

77 luni:01.03.2017-31.12.2023

             Valoare proiect

Valoarea totala a proiectului : 76.004.854,72  lei inclusiv TVA, din care:

• valoarea eligibila: 65.822.125,74 lei;

• valoarea neeligibila: 10.182.728,98  lei .

Valoarea finantarii din partea beneficiarului: 1.316.442,51  lei

Finantare nerambursabila : 64.505.683,23 lei

Valoarea finanţării nerambursabile din FEDR: 55.948.806,88 lei

Valoarea finanţării nerambursabile din bugetul naţional: 8.556.876,35 lei

             Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă cresterea atractivitatii si eficientei sistemului de transport public local din municipiul Craiova prin implementarea unor masuri integrate ce vizeaza imbunatatirea transportului public de calatori cu autobuzul si descurajarea utilizarii transportului privat.

             Obiectivele specifice ale proiectului

1.Reducerea emisiilor de echivalent CO2 provenite din transport prin minimizarea efectelor congestionarii urbane asupra mediului,ca urmare a extinderii sistemului de management al traficului prin integrarea a 5 intersectii importante din municipiul Craiova.

2.Cresterea sigurantei si confortului cetateniloR care utilizeaza transportul public cu autobuzul prin achizitionarea a 16 autobuze electrice noi.

             Rezultate

Rezultatele asteptate generale mentionate corespund prezentei cereri de finantare analizate:

1.Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an):

-Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza) 2018

 - fara proiect - 97.570 tone;

-Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului 2023

 - fara proiect 104.550;

- cu proiect - 101.470.tone ;

-Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare 2027

-fara proiect – 111.080 ,

 cu proiect– 107.250

2.Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati în cadrul sistemelor de transport public de calatori

construite/modernizate/extinse (nr. pasageri);

-Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza) 2018

- fara proiect- 21.589.563,

- cu proiect - 21.589.563;

-Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului 2023

- fara proiect – 20.787.888,

-cu proiect –21.255.616;

-Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare 2027

- fara proiect - 19.683.189,

- cu proiect - 20.448.080

2. Rezultatele asteptate în functie de activitatile proiectului

1.Sisteme de managementul traficului, precum si alte sisteme de transport inteligente  reate/modernizate/extinse (nr.)

-Valoare la începutul implementarii proiectului - 0

- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1 (5 intersectii)

2.Autobuze achizitionate

-Valoare la începutul implementarii proiectului - 0

- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului -16

3.Statii de incarcare:

-Valoare la începutul implementarii proiectului - 0

- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului -20 (16 statii de incarcare lenta si 4 de incarcare rapida )

             Date de contact

UAT: Municipiul Craiova

Nume: Iancu Claudiu

Funcţie Manager Proiect

Date de contact: implementare@primariacraiova.ro

Tel:0251/419589

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

http://www.mfe.gov.ro/

http://www.inforegio.ro/ro

http://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A. I. Cuza nr. 7

Craiova, jud. Dolj

www.primariacraiova.ro

e-mail: consiliulocal@primariacraiova.ro

implementare@primariacraiova.ro

 

 

 

Investim in viitorul tau! Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala

prin Programul Operational Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


21/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.