Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Craiova

INFORMARE PROIECT

Titlul proiectului: Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Craiova

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Craiova implementează proiectul ,,Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Craiova,’’ cod SMIS 128292, finanţat prin  Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 – Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectivul Specific 4.5 – Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale relevante pentru piaţa forţei de muncă, în conformitate cu Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul  POR/4/2017/4.4/4.5/1.

             Beneficiar

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Craiova, conform Contract de finanţare nr.  4943/29.11.2019 și act adițional nr. 1/02.03.2020.

             Perioada de implementare

01.06.2018-31.12.2025

             Valoare proiect

Valoarea totală a proiectului :    12.130.063,62  lei inclusiv TVA, din care:

• valoarea eligibilă:            11.672.758,52  lei inclusiv TVA;

• valoarea neeligibilă:           457.305,10  lei inclusiv TVA .

Contribuţia proprie în proiect a Municipiului Craiova : 690.760,27 lei, din care:

-    233.455,17 lei - contribuţia din valoarea eligibilă a proiectului;

-    457.305,10 lei - contribuţia la cheltuielile neeligibile ale proiectului.

Finanţare nerambursabilă: 11.439.303,35 lei

Contribuţia UE: 9.921.844,74 lei

Contribuţia naţională: 1.517.458,61 lei

             Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea condiţiilor necesare unui proces educaţional la standarde europene şi îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare profesională a elevilor din cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Craiova prin derularea de lucrări de intervenţie specifice, în vederea asigurării unor rezultate educaţionale mai bune în paralel cu  promovarea participării şi reintegrarea părinţilor pe piaţa muncii.

             Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea şi dotarea corpului de clădire şcoală - C16 şi construcţia unei noi clădiri cu destinaţia spaţiu pentru activităţi de instruire practică în specialitatea Alimentaţie Publică şi Turism, aparţinând Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Craiova în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a procesului educativ precum şi a bunăstării elevilor.

2. Asigurarea creşterii nivelului de educaţie, de dezvoltarea elevilor, pentru asigurarea unor rezultate educaţionale bune în vederea integrării pe piaţa muncii.

             Rezultate

Componenta 1

1. 1 clădire (Corp şcoală - C16) aparţinând Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Craiova, reabilitată şi dotată.

Numărul total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: VIP-1083 elevi, VFP-1172 elevi, din care: fete-VIP-607, VFP-658, băieţi: VIP-476, VFP-514. Persoane cu dizabilităţi: VIP-17 elevi, VFP- 19 elevi. Persoane aparţinând categoriilor dezavantajate: VIP-180 elevi, VFP-168 elevi. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: învăţământ tehnic şi profesional: VIP-0 buc, VFP-1buc.

2. 1 clădire nou construită cu destinaţia spaţiu pentru activităţi de instruire practică în specialitatea Alimentaţie Publică şi Turism, amenajată şi dotată.

Numărul total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: VIP-1083 elevi, VFP-1172 elevi, din care: fete-VIP-607, VFP-658, băieţi: VIP-476, VFP-514. Persoane cu dizabilităţi: VIP-17 elevi, VFP- 19 elevi. Persoane aparţinând categoriilor dezavantajate: VIP-180 elevi, VFP-168 elevi. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: învăţământ tehnic şi profesional: VIP-0 buc, VFP-1buc.

             Date de contact

UAT: Municipiul Craiova

Nume: Costache Victor

Funcţie: Manager Proiect

Date de contact: implementare@primariacraiova.ro

Tel: 0251/419589

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

http://www.mfe.gov.ro/

http://www.inforegio.ro/ro

http://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A. I. Cuza nr. 7

Craiova, jud. Dolj

www.primariacraiova.ro

e-mail: consiliulocal@primariacraiova.ro

implementare@primariacraiova.ro

 

Investim in viitorul tau! Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala

prin Programul Operational Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

 

 


21/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.