Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa Proiecte în implementare
    Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Tramvaiul In Municipiul Craiova – MOTRIC –T 1

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Tramvaiul In Municipiul Craiova – MOTRIC –T 1

INFORMARE PROIECT

             Titlul proiectului: ,,Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public  cu Tramvaiul In Municipiul Craiova – MOTRIC –T 1’’

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Craiova implementează proiectul ,,Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public  cu Tramvaiul In Municipiul Craiova – MOTRIC –T 1’’, cod SMIS 129159, finanţat prin  Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4.1e obiectivul „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea lor’’

             Beneficiar

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Craiova, conform Contract de finanţare nr.  4898/07.11.2019.

             Perioada de implementare

72 luni:01.01.2018-31.12.2023

             Valoare proiect

Valoarea totala a proiectului :    58.971.744,61  lei inclusiv TVA, din care:

• valoarea eligibila:                 58.618.431,16  lei inclusiv TVA;

• valoarea neeligibila:           353.313,45  lei inclusiv TVA .

Contributia proprie in proiect a Municipiului Craiova : 1.525.682,07 lei, din care:

- 1.172.368,62  lei - contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului;

-    353.313,45  lei - contributia la cheltuielile neeligibile ale proiectului.

Finantare nerambursabila : 57.446.062,54 lei

Contributia UE – 49.825.666,49 lei

Contributia nationala – 7.620.396,05 lei

             Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă cresterea atractivitatii si eficientei sistemului de transport public local din municipiul Craiova prin implementarea unor masuri integrate ce vizeaza imbunatatirea transportului public de calatori cu tramvaiul si descurajarea utilizarii transportului privat.

             Obiectivele specifice ale proiectului

1.Modernizarea infrastructurii aferente transportului public de calatori cu tramvaiul din municipiul Craiova prin reabilitarea a 3096 m cale simpla de rulare a tramvaiului pe str.Henry Ford si prin reabilitarea a 3 statii de redresare si a echipamentelor aferente pentu alimentarea electrica a tramvaielor.

2. Reducerea emisiilor de echivalent CO2 provenite din transport prin minimizarea efectelor congestionarii urbane asupra mediului,ca urmare a extinderii sistemului de management al traficului prin integrarea unui numar de 9 intersectii,din care 2 intersectii pe Calea Bucuresti,3 intersectii pe bvd.Decebal si 4 intersectii pe str. Henry Ford in vederea asigurarii prioritatii in trafic a tramvaielor din municipiul Craiova.

             Rezultate

Rezultatele asteptate generale mentionate corespund prezentei cereri de finantare analizate:

1.Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

-Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza) 2018 - fara proiect-97.570 tone;

-Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului 2023 - fara proiect 104.550 tone;- cu proiect -102.480 tone ;

-Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare 2027-fara proiect – 111.080, cu proiect – 107.650

2.Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati în cadrul sistemelor de transport public de calatori

construite/modernizate/extinse (nr. pasageri);

-Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza) 2018- fara proiect- 21.589.563, - cu proiect -21.589.563;

-Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului 2023 - fara proiect – 20.787.888, -cu proiect –21.047.737;

-Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare 2027-fara proiect- 19.683.189, - cu proiect- 20.550.066

2. Rezultatele asteptate în funcie de activitatile proiectului

1.Lungimea liniilor de tramvai construite/modernizate/reabilitate/extinse (km)

- Valoare la începutul implementarii proiectului- 0

- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 3,096 km

2.Sisteme de managementul traficului, precum si alte sisteme de transport inteligente create/modernizate/extinse (nr.)

-Valoare la începutul implementarii proiectului - 0

- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 2

 

             Date de contact

UAT: Municipiul Craiova

Nume: Iancu Claudiu

FuncţieManager Proiect

Date de contact: implementare@primariacraiova.ro

Tel:0251/419589

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

http://www.mfe.gov.ro/

http://www.inforegio.ro/ro

http://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro


21/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.