Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa Proiecte în implementare
    Comunicat de presă privind lansarea proiectului cu titlul “Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din Municipiul Craiova - Grădiniţa cu program prelungit Curcubeul Copilăriei”

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Comunicat de presă privind lansarea proiectului cu titlul “Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din Municipiul Craiova - Grădiniţa cu program prelungit Curcubeul Copilăriei”

In data de 26.07.2019 UAT Municipiul Craiova, în calitate de beneficiar, a semnat Contractul de finanțare nr.4493 pentru proiectul Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din Municipiul Craiova - Grădiniţa cu  program prelungit Curcubeul Copilăriei”, cod SMIS 126978, proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 - Investiţiile în educatie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectivul Specific 4.4 - Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, în conformitate cu Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.4/4.4/1.

 

Obiectivul general al proiectului vizează creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din municipiul Craiova, prin derularea de lucrări de intervenţie specifice, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor preşcolarilor în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit Curcubeul Copilăriei - Craiova.

 

Valoarea totală a proiectului: 5.087.264,16 lei

Valoarea totală nerambursabilă: 4.985.518,88 lei

Valoarea totală eligibilă5.087.264,16 lei, din care:

  • 4.324.174,54 lei finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85%)
  • 661.344,34 lei finanţare nerambursabilă din bugetul naţional (13%)
  • 101.745,28 lei cofinanţare de la Consiliul Local al Municipiului Craiova (2%)

Valoarea totală neeligibilă (inclusiv TVA aferentă): 0 lei.

 

Grupul ţintă al proiectului:

Beneficiari direcţi:

- Grădiniţa cu Program Prelungit Curcubeul Copilăriei Craiova, cu sediul în str. Amaradia nr. 70, bl. F5a, instituţie publică de interes local (finanţată din bugetul local), aflată în subordinea UAT Municipiul Craiova.

- 240 preşcolari ce frecventează cursurile grădiniţei (pentru anul şcolar 2017-2018), din care 5 copii cu CES (inclusiv dizabilităţi locomotorii), respectiv 260 preşcolari ce se estimează a fi inscrişi la grădiniţă la finalul implementării proiectului.

- 18 Cadre didactice angajate ale Grădiniţei cu Program Prelungit Curcubeul Copilăriei Craiova şi 13 persoane reprezentând personal nedidactic şi auxiliar.

Beneficiari indirecţi:

- Locuitorii municipiului Craiova

- Consiliul Local al Municipiului Craiova

- Sistemul public de educaţie al Regiunii Sud-Vest Oltenia

 

Perioada de implementare a proiectului: 45  luni, începând cu data de 01.04.2018 până la 31.12.2021.

Cod MYSMIS: 126978

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.rowww.inforegio.ro sau pagina de Facebook a Programului Operaíonal Regional 2014-2020 (facebook.com/inforegio.ro)


21/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.