Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa Proiecte în implementare
    Comunicat de presă privind lansarea proiectului cu titlul „Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în comunităţile defavorizate din municipiul Craiova - faza II – zona Fântâna Popova”

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Comunicat de presă privind lansarea proiectului cu titlul „Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în comunităţile defavorizate din municipiul Craiova - faza II – zona Fântâna Popova”

 În data de 26.07.2019 UAT Municipiul Craiova, în calitate de beneficiar, a semnat Contractul de finanțare nr. 4548 pentru proiectul „Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în comunităţile defavorizate din municipiul Craiova - faza II – zona Fântâna Popova” cod SMIS 127944, proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul Specific 4.3 - Îmbunătăţirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţilor marginalízate în municipiile reşedinţă de judeţ din România, Apel de Proiecte nr. POR/2017/4/4.3/1.

 

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea coeziunii şi incluziunii sociale a populaţiei defavorizate din municipiul Craiova prin implementarea unor măsuri de regenerare fizică şi socială a zonei urbane marginalizate Fântâna Popova.

 

Valoarea totală a proiectului: 7.983.243,53 lei

Valoarea totală nerambursabilă: 7.190.134,63 lei

Valoarea totală eligibilă: 7.336.872,05  lei, din care:

-      6.236.341,25 lei finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85%)

-      953.793,38 lei finanţare nerambursabilă din bugetul naţional (13%)

-      146.737,42 lei cofinanţare de la Consiliul Local al Municipiului Craiova (2%)

Valoarea totală neeligibilă (inclusiv TVA aferentă): 646.371,48 lei.

 

Grupul ţintă al proiectului:

 

Beneficiari direcţi:

- Locuitorii zonei urbane marginalizate Fântâna Popova. Cei 960 locuitori ai comunităţii defavorizate vor beneficia de implementarea unor măsuri de regenerare fizică şi socială a zonei urbane marginalizate Fântâna Popova care vizează atât modernizarea infrastructurii publice din zonă prin reabilitarea a 4 străzi, înlocuire branşamente şi reţele de apă potabilă şi introducere canalizare pluvială pe cele 4 străzi cât şi revitalizarea spaţiilor publice din comunitatea marginalizată prin reabilitarea monumentului istoric - fântâna pentru băut apă de tip cişmea Popova şi amenajarea spaţiului verde ce împrejmuieşte fântâna, în suprafaţă de 590 mp ca un spaţiu de socializare pentru locuitorii comunităţii.

 

Beneficiari indirecţi:

- Locuitorii Municipiului Craiova. Grupul ţintă pe care proiectul de faţă îl vizează, este reprezentat de locuitorii municipiului Craiova în număr de 301.924 locuitori, conform datelor statistice de la nivelul anului 2017. Aceştia se vor bucura de rezultatele activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului, respectiv vor beneficia de creşterea calităţii vieţii la nivelul municipiului, prin acces îmbunătăţit la condiţii mai bune de locuire, la infrastructura de bază creată şi modernizată, şi vor avea astfel acces la o viaţă mai bună cât şi la şanse mai mari de ocupare a forţei de muncă din zona respectivă.

- Municipiul Craiova, în calitate de solicitant şi beneficiar al proiectului va beneficia în mod indirect de rezultatele implementării acestuia şi va asigura astfel, consolidarea coeziunii şi incluziunii sociale a populaţiei defavorizate din municipiul Craiova prin implementarea unor măsuri de regenerare fizică şi socială a zonei urbane marginalizate Fântâna Popova.

Perioada de implementare a proiectului: 79 luni, începând cu data de 29.09.2015 până la 31.03.2022.

Cod MYSMIS: 127944   

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.rowww.inforegio.ro sau pagina de Facebook a Programului Operaíonal Regional 2014-2020 (facebook.com/inforegio.ro)


21/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.