Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa Proiecte în implementare
  Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural – Casa Rusanescu (Casa Casatoriilor)

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural – Casa Rusanescu (Casa Casatoriilor)

PROIECTUL

„Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural – Casa Rusanescu (Casa Casatoriilor)”,

finantat din fonduri europene

 

 

         În data de 11.12.2018 UAT Municipiul Craiova, in calitate de Beneficiar, a semnat Contractul de finanțare nr. 3552 pentru proiectul „Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural – Casa Rusanescu (Casa Casatoriilor)”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5-  Imbunătăţirea mediului urban şi  conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1-Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Obiectivul specific ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale’’.

 

Activitatile Proiectului sunt:

 • Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea monumentului istoric;
 • Restaurarea, protectia, conservarea elementelor de ornamentica interioare si exterioare,
 • Restaurarea si remodelarea plasticii fatadelor;
 • Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie);
 • Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil;
 • Activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului restaurat
 • Activitati pentru digitizarea obiectivului restaurat in cadrul proiectului;
 • Activitati conexe pentru punerea in valoare sau functionalitatea obiectivului de patrimoniu restaurat.

 

Obiectivul general al proiectului constă în stimularea dezvoltarii locale si cresterea competitivitatii municipiului Craiova prin conservarea, protejarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural local si promovarea elementelor de identitate culturala.

Obiectivele specifice ale proiectului constau in:

 • Conservarea si valorificarea patrimoniului cultural local si a identitatii culturale prin restaurarea, consolidarea si protectia Casei Rusanescu, monument istoric  de importanta B si de arhitectura de inceput de secol XX;
 • punerea in valoare a elementelor de identitate locala prin restaurarea si conservarea Casei Rusanescu si transformarea acesteia in Muzeul Craiovei - Muzeul Personalitatilor Craiovene

 

Scopul si realizarea activitatilor propuse in proiect trebuie sa contribuie la punerea in valoare a obiectivului de patrimoniu, pentru a se crea premisele cresterii numarului de vizitatori, ca urmare a investitiei realizate și de a contribui la creșterea competitivitații arealului in care sunt localizate.

 

Valoarea totala a proiectului: 11.098.633,51 lei (inclusiv TVA), din care 9.836.638,23 lei asistenta financiara nerambursabila

 

Perioada de implementare a proiectului: 55 luni, incepand cu data de 01.10.2017 pana la 31.04.2022

 

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului ( facebook.com/inforegio.ro )

 

 


21/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.