Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Amenajarea de parcuri si gradini în Municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu

PROIECTUL

„ AMENAJAREA DE PARCURI ȘI GRĂDINI ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – PARCUL NICOLAE ROMANESCU”, FINANȚAT DIN FONDURI EUROPENE

 

            În data de 06.12.2018  UAT Municipiul Craiova, în calitate de Beneficiar, a semnat Contractul de finanţare numărul 3510 pentru proiectul Amenajarea de parcuri și grădini în municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu”proiect finanțat  în cadrul  Programul Operational Regional 2014-2020, APEL DE PROIECTE POR/2018/5/5.1/7regiuni/proiecte nefinalizate, Axa Prioritară 5 - Îmbunatatirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural - Prioritatea de investitii 5.1– Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

                                                                                                                      

Obiectivul general al proiectului Amenajarea de parcuri și grădini în municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu” îl constituie stimularea dezvoltarii locale și creșterea competitivității municipiului Craiova  prin conservarea, protejarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural local și promovarea elementelor de identitate culturală. Astfel, obiectivul proiectului îl constituie punerea în valoare a Parcului Nicolae Romanescu - unul dintre obiectivele emblematice ale Craiovei și considerat unul dintre cele mai reprezentative monumente de arta peisageră din România. Din perspectiva criteriului istoric, se poate aprecia că ansamblul Parcul Romanescu reprezintă o referință în patrimoniul european al grădinilor și parcurilor istorice, în timp ce, din punct de vedere al calităților arhitecturale și peisagistice, acesta reprezintă o rezervație ce trebuie conservată și restaurată.

Parcul Nicolae Romanescu este amplasat în zona de sud a Craiovei, la capatul străzii centrale a orașului – calea Unirii, în cartierul 1 Mai fiind considerat printre cele mai valoroase monumente de arhitectură peisageră a ţarii. Parcul Nicolae Romanescu a devenit punctul principal de atracţie din municipiul Craiova, fiind considerat unul dintre cele mai valoroase monumente de arhitectură peisagistică din țară, datorita pitorescului sau și dimensiunilor impresionante pentru o gradină urbană. În interiorul parcului sunt câteva obiective de sine stătătoare care aduc un plus la farmecul locului și formează împreuna un ansamblu turistic aparte. Reabilitarea Podului Suspendat din Parcul Romanescu, reprezintă pentru Municipiul Craiova o prioritate urmărindu-se finalizarea tuturor operațiunilor de reabilitare și punere în valoare a monumentului istoric de importanță A - Parcul Nicolae Romanescu. Podul Suspendat leagă doua dintre dealurile din parc și este o punte peste lacul care se întinde pe aproximativ 4 hectare. Prin realizarea lucrărilor de reabilitare a Podului Suspendat vor fi atinse mai multe obiective ce privesc atât siguranța în exploatare și stabilitatea podului, cât și integrarea armonioasă a acestuia în ansamblul monument istoric al parcului.  Stilul romantic al Parcului se evidentiaza cu preponderență de pe Podului Suspendat, de unde se deschide o panoramă excelentă a lacului cu nuferi pe care vizitatorii se pot plimba cu barca, precum și a aleilor cu castani, mesteceni și alte specii de arbori seculari.

            Proiectul îşi propune deasemenea 2 obiective specifice care contribuie în mod efectiv la atingerea obiectivului general şi anume:

1. Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural local și a identitatii culturale prin restaurarea, protecția și conservarea Parcului Nicolae Romanescu, parc monument istoric clasa A. Parcul reprezintă din perspectiva istorică o referință în patrimoniul european al grădinilor și parcurilor istorice, iar din punct de vedere al calităților arhitecturale și peisagistice el reprezintă o rezervație ce trebuie restaurată și conservată. În anul 1898, după desemnarea lui Nicolae Romanescu primar, se votează un proiect de modernizare a orașului, unul dintre obiectivele programului fiind acela de a se înființa parcuri și grădini. Pentru a-și pune în practică ideea de înfrumusețare a orasului, Nicolae Romanescu avea nevoie și de această zonă. Arhitectul desemnat pentru realizarea acestui proiect a fost Edouard Redont, cel care a proiectat și Expoziția Națională din Parcul Carol - București. Reabilitarea și consolidarea Podului Suspendat va contribui la redarea către Municipiul Craiova a grandorii unui patrimoniu peisagistic, arhitectural, cultural și istoric.

 

2. Valorificarea elementelor de identitate locală prin restaurarea și conservarea Parcului Nicolae Romanescu. Consiliul European consideră că pentru sporirea contribuţiei culturii la dezvoltarea locală și regională este necesară încurajarea sa la turismul durabil ca factor-cheie pentru atractivitatea locală și ca element de evidențiere a importanței patrimoniului cultural în Europa. Beneficiarul patrimoniului cultural și al infrastructurii culturale sunt comunitățile, iar dezvoltarea infrastructurii culturale trebuie să aibă în vedere diversificarea ofertei culturale pentru public în calitate de participant și consumator. Pentru a susţine dezvoltarea echilibrată a infrastructurii culturale se impune protejarea și valorizarea patrimoniului local. Parcul oferă vizitatorilor toate ingredientele de care au nevoie pentru o zi în natură: un teatru de vară cu 878 de locuri; o gradină zoo reabilitată în anul 2015, Casa Bibescu, Chioșcul fanfarei. Principiul organizării evenimentelor la această locație este aducerea culturii în spațiul deschis al parcului, gândind că toate evenimentele culturale vor gravita în jurul unei axe culturale. Agenda evenimentelor culturale organizate în Parc este în continuă diversificare. Obiectivul specific avut în vedere în procesul de planificare și implementare a agendei culturale de evenimente, este de a crește notorietatea monumentului restaurat prin evenimente, de a crea un element de atracție, pentru turiștii care vin sau care își propun să vină în Craiova și nu în ultimul rând de a oferi evenimente culturale de calitate locuitorilor municipiului și de a sprijini și dezvolta activ viața culturală din oraș.

                                                                                                                      

            Lucrările propuse sunt următoarele:

La Podul Suspendat lucrări de intervenţii asupra următoarelor componente: portaluri, culee, cale de rulare, cablurile principale de susţinere a căii de rulare, zidaria (cu apareilaj de piatră), taluzuri, turnuri crenelate de la capetele podului, anrocamente adiacente acestor turnuri.  Lucrările propuse sunt următoarele: curățare prin prin abraziune cu jet de particule minerale, biocidare, consolidare, refacerea elementelor decorative de la parapetul și apareiajul grinzii podului, corecție cromatică, tratament hidrofob. O categorie importantă de lucrări inclusă în soluţia tehnică de intervenţie propusă este refacerea hidroizolaţiei teraselor portalurilor cu turnuri crenelate, de la capătul podului precum și un sistem arhitectural de iluminat pe timp de noapte al podului.

Proiectul cuprinde implicit lucrările realizate în Parcul Nicolae Romanescu prin Programul Operațional Regional 2007-2013 respectiv renovarea și restaurarea arhitecturii la construcțiile istorice din parc respectiv casa gradinarului, glorieta, portalul de la intrare, pavilionul fanfarei, restaurarea anrocamentelor, protecția parcului prin lucrări de împrejmuire a amplasamentului acestuia şi prin realizarea unui sistem de supraveghere video cu dispecerat compus din 99 de camere video fixe și mobile, reamenajarea și reabilitarea structurii de alei pietonale, retea wi-fi pentru vizitatori, portal de prezentare a parcului pentru cresterea atractivitatii și promovarea valorii din punct de vedere al caracterului de monument istoric.

 

Valoarea totală a proiectului: 54.346.024,96 lei, din care valoarea totală eligibilă: 53.816.104,28 lei.

 

Perioada de implementare a proiectului: 66 luni, începând cu data de 07.04.2015

până la 30.09.2020.

 

 

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului ( facebook.com/inforegio.ro )

 


21/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.