Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Reabilitare si dotare Cămin Cultural Pielesti

Titlul proiectului: Reabilitare consolidare extindere si dotare Cămin Cultural Nr. 1 Pielesti

 

Programul de finantare al proiectului: Programul Operational Regional 2007-2013 – Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Poli de crestere”, categoria de operatiuni: reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinŃe sociale i îmbunătăŃirea serviciilor sociale

 

Valoarea totala a proiectului este de 3.215.663,68 lei,din care 11.777 lei ce reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naŃional, 7.115 lei cofinanŃare de la bugetul local i 577.073 lei reprezentând contribuŃia Uniunii Europene

 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de cresterea si diversificarea numarului activitatilor sociale prin reabilitarea, consolidarea, extinderea si dotarea Caminului Cultural nr. 1 Pielesti, contribuind astfel la dezvoltarea Zonei Metropolitane Craiova.

 

Obiective specifice:

 

  • Imbunatatirea infrastructurii socio-culturale din comuna Pielesti prin consolidarea si extinderea Caminului Cultural nr. 1 Pielesti 810 mp (1150

 

– 340) a suprafetei desfasurate.

 

  • Cre terea eficienŃei energetice prin dotarea cladirii cu centrală termică performanta.

 

  • Crearea unui cadru adecvat pentru desfasurarea activitatilor socio-culturale si artistice in cadrul comunei Pielesti prin dotarea salii de spectacole cu videoproiector, ecran de proiecŃie, DVD player, amplificatoare, mixere, boxe, microfoane, lumini.

 

  • Mentinerea si promovarea traditiilor populare autentice prin sustinerea Ansamblului Folcloric „Alunelul” al Caminului Cultural din comuna Pielesti.

 

  • Cresterea gradului de acces si participare a cetatenilor la viata culturala prin realizarea unei expozitii permanente de arta populara în care vor fi expuse costume populare, Ńesături, un război de Ńesut i instrumentele specifice acestuia, diverse obiecte casnice tradiŃionale

 

Rezultatele Proiectului:

 

Reabilitarea, consolidarea, extinderea si dotarea Caminului Cultural nr. 1 din Comuna Pielesti, cladire cu suprafata existenta construita de 340,00 mp si care va beneficia de o extindere a suprafetei construite cu 235 mp pana la suprafata de 575,0 mp.

 


21/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.