Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Reabilitare si dotare Cămin Cultural Breasta

Titlul proiectului: Reabilitare si dotare Cămin Cultural Constantin Argetoianu in comuna Breasta

 

Programul de finantare al proiectului: Programul Operational Regional 2007-2013 – Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Poli de crestere”, categoria de operatiuni: reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinŃe sociale i îmbunătăŃirea serviciilor sociale

 

Valoarea totala a proiectului este de 737.609,40 lei,din care 11.777 lei ce reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naŃional, 7.115 lei cofinanŃare de la bugetul local i 577.073 lei reprezentând contribuŃia Uniunii Europene

 

Obiectivul general al proiectului presupune cresterea calitatii vietii socio-culturale prin dezvoltarea infrastructurii locale si regionale si ridicarea lor Ia standarde europene, diminuându-se totodata disparitatiIe inter-regionale la nivelul Zonei Metropolitane Craiova.

 

Obiective specifice:

 

  • Imbunatatirea infrastructurii sociale prin reabilitarea si extinderea la 258,66 mp construiti a Caminului Cultural Constantin Argetoianu din Comuna Breasta.

 

  • Crearea unui cadru adecvat pentru diversificarea activitatilor socio-culturale, valorificarea traditiilor populare in viata culturala, in spiritul autenticitatii prin

 

dotarea Caminului Cultural Constantin Argetoianu din comuna Breasta la standarde europene;

 

Rezultatele Proiectului:

 

  • 1 Cladire Camin Cultural reabilitata si dotata

 

  • 1 cladire Camin Cultural extinsa de la 172,20 mp la 258,66 mp

 

  • 1 rampa de acces pentru persoanele cu handicap locomotor realizata.
  • 1 grup sanitar special amenajat pentru persoanele cu dizabilitati realizat.

 

  • 2 locuri de munca nou create.

 

Dotarea cu echimpamente specializate pentru desfasurarea activitatilor culturale 1 proiector achizitionat.

 

  • 1 sistem audio achizitionat.

 

  • 4 suporturi de DVD/CD achizitionate.

 

  • 54 de scaune achizitionate.

 

 


21/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.