Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Reabilitare si dotare Cămin Cultural Mischii

Titlul proiectului:Reabilitare si dotare Cămin Cultural Mischii

 

Programul de finantare a proiectului:  Programul Operational Regional 2007-2013 – Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Poli de crestere”, categoria de operatiuni: reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinţe sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale.

 

Valoarea totala a proiectului: 1.582.697,24 lei,din care 25.349 lei ce reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, 10.831 lei cofinanţare de la bugetul local şi 1.242.101 lei reprezentând contribuţia Uniunii Europene.

 

Obiectivul general presupune modernizarea si dezvoltarea infrastructurii socio-culturale prin realizarea unui cadru optim pentru diversificarea activitatilor in acest sens si imbunatatirea serviciilor socio-culturale in comuna Mischii in vederea cresterii competitivitatii economice la nivelul  Zonei Metropolitane Craiova.

 

Obiective specifice:

•        Investirea in infrastructura socio-culturala prin reabilitarea Caminului Cultural din comuna Mischii cu o suprafata de 614,5 mp, structura aflata pe un teren de 2900 mp.

•        Crearea unui cadru optim pentru diversificarea, pregatirea si sustinerea de programe socio-culturale si pentru valorificarea traditiilor populare in spiritul autenticitatii;

•        Crearea unui centru de cultura zonal atractiv atat pentru tinerii din localitate, cat si pentru tinerii din comuna care ar dori sa se intoarca acasa prin dotarea Caminului Cultural din comuna Mischii la standarde europene;

 

Rezultatele Proiectului:

• 614,5 mp suprafata cladire principala reabilitata;

• 1 rampa de acces pentru persoanele cu handicap locomotor realizata

-Dotare cu echipamente specialiazate, pentru desfasurea activitatilor culturale

•        200 de scaune scaune achizitionate

•        35 de mese achizitionate

•        2 calculatoare achizitionate

•        1 telefon fax achizitionat

•        1 Sistem de iluminat refacut

•        1 Sistem de videoproiectie achizitionat

•        1 Sistem audio achizitionat

•        1 cortina pentru scena achizitionata

•        1 imprimanta achizitionata

 

Perioada de implementare a proiectului este de 23 luni

 

Stadiul Proiectului: Proiectul a fost depus în decembrie 2011, a trecut de etapa precontractuala si urmeaza semnarea contractului de finantare

 

Titlul proiectului: Reabilitare si dotare Cămin Cultural Constantin Argetoianu in comuna Breasta

 

Programul de finantare a proiectului:  Programul Operational Regional 2007-2013 – Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Poli de crestere”, categoria de operatiuni: reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinţe sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale

 

Valoarea totala a proiectului este de 737.609,40 lei,din care 11.777 lei ce reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, 7.115 lei cofinanţare de la bugetul local şi 577.073 lei reprezentând contribuţia Uniunii Europene

 

Obiectivul general al proiectului presupune cresterea calitatii vietii socio-culturale prin dezvoltarea infrastructurii locale si regionale si ridicarea lor Ia standarde europene, diminuându-se totodata disparitatiIe inter-regionale la nivelul  Zonei Metropolitane Craiova.

 

Obiective specifice:

•        Imbunatatirea infrastructurii sociale prin reabilitarea si extinderea la 258,66 mp construiti a Caminului Cultural Constantin Argetoianu din Comuna Breasta.

•        Crearea unui cadru adecvat pentru diversificarea activitatilor socio-culturale, valorificarea traditiilor populare in viata culturala, in spiritul autenticitatii prin dotarea Caminului Cultural Constantin Argetoianu din comuna Breasta la standarde europene;

 

Rezultatele Proiectului:

• 1 Cladire Camin Cultural reabilitata si dotata

• 1 cladire Camin Cultural extinsa de la  172,20 mp la 258,66 mp

• 1 rampa de  acces pentru persoanele cu handicap locomotor realizata.

• 1 grup sanitar special amenajat pentru persoanele cu dizabilitati realizat.

• 2 locuri de munca nou create.

Dotarea cu echimpamente specializate pentru desfasurarea activitatilor culturale

1 proiector achizitionat.

• 1 sistem audio achizitionat.

• 4 suporturi de DVD/CD achizitionate.

• 54 de scaune achizitionate.

 

Perioada de implementare a proiectului este de 19 luni

 

Stadiul Proiectului: Proiectul a fost depus în decembrie 2011, a trecut de etapa precontractuala si urmeaza semnarea contractului de finantare

 

Titlul proiectului: Reabilitare consolidare extindere si dotare Cămin Cultural Nr. 1 Pieleşti

 

Programul de finantare a proiectului:  Programul Operational Regional 2007-2013 – Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Poli de crestere”, categoria de operatiuni: reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinţe sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale

 

Valoarea totala a proiectului este de 3.215.663,68 lei,din care 11.777 lei ce reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, 7.115 lei cofinanţare de la bugetul local şi 577.073 lei reprezentând contribuţia Uniunii Europene

 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de cresterea si diversificarea numarului activitatilor sociale prin reabilitarea, consolidarea, extinderea si dotarea Caminului Cultural nr. 1 Pielesti, contribuind astfel la dezvoltarea Zonei Metropolitane Craiova.

 

Obiective specifice:

Imbunatatirea infrastructurii socio-culturale din comuna Pielesti prin consolidarea si extinderea Caminului Cultural nr. 1 Pielesti 810 mp (1150 – 340) a suprafetei desfasurate.

Creşterea eficienţei energetice prin dotarea cladirii cu centrală termică performanta.

Crearea unui cadru adecvat pentru desfasurarea activitatilor socio-culturale si artistice in cadrul comunei Pielesti prin dotarea salii de spectacole cu videoproiector, ecran de proiecţie, DVD player, amplificatoare, mixere, boxe, microfoane, lumini.

Mentinerea si promovarea traditiilor populare autentice prin sustinerea Ansamblului Folcloric „Alunelul” al Caminului Cultural din comuna Pielesti.

Cresterea gradului de acces si participare a cetatenilor la viata culturala prin realizarea unei expozitii permanente de arta populara în care vor fi expuse costume populare, ţesături, un război de ţesut şi instrumentele specifice acestuia, diverse obiecte casnice tradiţionale

 

Rezultatele Proiectului:

Reabilitarea, consolidarea, extinderea si dotarea Caminului Cultural nr. 1 din Comuna Pielesti, cladire cu suprafata existenta construita de 340,00 mp si care va beneficia de o extindere a suprafetei construite cu 235 mp  pana la suprafata de 575,0 mp.

 

 

Stadiul Proiectului: implementa


21/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.