Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

S.I.M.C.A. - Standarde și Instrumente în Implementarea Managementului Calității Administrative

Municipiul Craiova a implementat proiectul: S.I.M.C.A. - Standarde și Instrumente în Implementarea Managementului Calității Administrative la nivelul Primăriei Municipiului Craiova în cadrul  Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritara 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, finanţat din Fondul Social European (FSE), obiectivul tematic nr. 11 Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice (OT 11) prin care și-a propus să consolideze capacitatea administrativă a autorităților și instituțiilor publice de a susţine o economie modernă și competitivă, abordând provocarea 5 Administrația și guvernarea și provocarea 2 Oamenii și societatea din Acordul de Parteneriat al României,

 

Beneficiar:  Municipiul Craiova

Autoritate de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativa:  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Valoarea totală a proiectului este de 424.000 lei din care:

FSE: 360.400 lei,

Bugetul de  stat: 55.120 lei,

Bugetul local: 8.480 lei.

Durata de implementare: 11 luni, 22.06.2018 – 21.05.2019

 

Obiectivul general al proiectului (OG) susținerea unui proces de management performant la nivelul Primăriei Municipiului Craiova, proces ce va conduce la beneficii durabile şi vizibile pentru grupul ţintă angrenat, precum: certificarea sistemului de  management al calității și performanței în administrația publică locală conform standardului ISO 9001/2015; dezvoltarea personală profesională; dezvoltarea abilităților individuale în domenii specifice activităţii administraţiei publice.

Au fost stabilite 3 obiective specifice care au contribuit în mod efectiv la atingerea obiectivului general al proiectului, asigurând o bună implementare a proiectului, printr-o corelare logică a acestora cu obiectivul general, rezultatele, indicatorii de proiect și activitățile/sub-activitățile proiectului.

 

Primul obiectiv specific (OS1) introducerea de instrumente, procese de management la nivel local şi va fi atins prin introducerea unui sistem de management al calității și performanței la nivelul Primăriei Municipiului Craiova, în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020 – conform standardului ISO 9001/2015.

 

Al doilea obiectiv specific (OS2) organizarea de schimburi de experiență pentru grupul-ţintă implicat și echipa proiectului şi va fi atins prin organizarea a 3 workshopuri.

 

Al treilea obiectiv specific (OS3) dezvoltarea abilităților personalului de la nivelul Primăriei Municipiului Craiova pe teme specifice de interes şi va fi atins prin organizarea a 4 module de curs pe teme specifice de interes.

 

Rezultatele proiectului:

-69 Participanti la activitati de formare legate de OS 2

-1 Autoritate locala sprijinita pentru introducerea sistemelor unitare de management al calitatii si al performantei conform Planului de actiune pentru prioritizarea si etapizarea implementarii managementului calitatii

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020

 

Date de contact:  Dana Mihaela Bosoteanu

Director Executiv al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte 

Telefon: 0251/419589

e-mail: implementare@primariacraiova.ro


21/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.