Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Amenajare şi revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova

Titlul proiectului: AMENAJARE SI REVITALIZARE CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Finantat prin: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creştere

Valoare totala proiect: 76.040.088,48 lei, din care:

                              1.228.984,80 lei contribuţie proprie a Mun. Craiova

         60.220.255,20 lei asistenţă financiară nerambursabilă                                 14.590.848,48 lei TVA ce se recuperează de la bugetul de stat

 

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea infrastructurii urbane din centrul istoric al Municipiului Craiovei care sa asigure atat conservarea si perpetuarea mostenirii cultural-istorice si arhitecturale a orasului, cat si cresterea calitatii vietii şi atractivităţii zonei atât pentru populaţia locală, cât şi pentru persoanele aflate in tranzit pe teritoriul orasului.

Proiectul isi propune urmatoarele obiective specifice, ce vor fi atinse prin activitatile si lucrarile propuse in cadrul acestuia, respectiv:

 • Imbunatatirea infrastructurii urbane in curs de degradare din Centrul istoric al polului de crestere prin modernizarea a 23.230 mp spatii publice urbane (strazi, trotuare) si amenajarea a 1.254 mp spatii verzi;
 • Conservarea stilului arhitectural caracteristic zonei prin montarea unui mobilier urban adecvat;
 • Cresterea sigurantei publice in cadrul Centrului istoric al municipiului Craiova prin amplasarea a 42 camere video de supraveghere in zona.

Obiectivul concret al proiectului este reabilitarea infrastructurii de circulaţie şi de utilităţi: străzi, esplanade pietonale, piaţete, mobilier urban, spaţii verzi, alimentare cu apă, canalizare, conducte apa calda menajera, iluminat public si arhitectural, construire fantani arteziene si realizare lucrari si dotari supraveghere video si control acces.

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi confortului în zona centrului istoric prin efectuarea de lucrări de modernizare a infrastructurii edilitare, a sistemului de iluminat şi reabilitarea spaţiilor verzi existente precum şi crearea de noi spaţii verzi reprezintă un element necesar procesului de revitalizare a centrului istoric. De asemenea pentru crearea unui cadru adecvat şi pentru creşterea calităţii vieţii în zona centrului istoric este necesară proiectarea unui mobilier urban corespunzător funcţionalităţii zonei. Intr-un plan mai larg, implementarea proiectului „Amenajare si revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova” va conduce de asemenea la:

 • Cresterea numarului de vizitatori/turisti prin atractivitatea sporita dobandita in urma realizarii activitatilor propuse prin proiect;
 • Reducerea gradului de poluare generat de traficul auto prezent, prin transformarea Centrului Istoric in zona pietonala;
 • Conservarea cladirilor istorice si a obiectivelor turistice prezente in zona Centrului istoric prin reducerea gradului de poluare generat de traficul rutier;
 • Cresterea rolului economic, social si cultural ce il joaca Centrul istoric in viata si identitatea locuitorilor polului de crestere Craiova.

 

Beneficiarii Proiectului:

Beneficiari directi: locuitorii cartierului „Centru” al municipiului Craiova, agentii economici si comerciali din cadrul perimetrului zonei Centrului Istoric al municipiului Craiova, institutiile publice si private din cadrul perimetrului zonei Centrului Istoric al municipiului Craiova si persoanele ce beneficiaza de serviciile furnizate de catre acestea

 

Beneficiari indirecti: locuitorii polului de crestere Craiova, turistii, studentii.

 

Proiectul vizeaza atingerea urmatorilor indicatori ai proiectului:

- Suprafata strazi modernizate 23.230 mp, din care:

 • Suprafata carosabila  14.286 mp
 • Suprafata trotuare       8.944 mp
 • Suprafata spatii verzi                      1.254 mp
 • Lungimi conducte apă  reabilitate 3.025 ml
 • Lungimi conducte canalizare  reabilitate 3.592 ml
 • Lungimi conducte apa calda reabilitate 440 ml
 • Camere supraveghere                          42 buc

21/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.