Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

2017
• Noiembrie 2017 - Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru analiza solicitarilor de locuinte destinate cumpararii, construite in baza art.7 din Legea nr.114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
• Noiembrie 2017 - Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor in municipiul Craiova pe anul 2018
• Septembrie 2017 - Regulament de vânzare a terenurilor cu destinaţia de curte, aferente construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, cumpărate în condiţiile Legii nr. 112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului şi ale Legii ne 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie1945- 22 decembrie 1989, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 1/2009, terenuri proprietate privată a Municipiului Craiova
• August 2017 - Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Craiova, reactualizat 2017
• August 2017 - Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al Zonei Metropolitane Craiova
• August 2017 - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Craiova
• Iulie 2017 - Modificare regulament de functionare si acces in Centrul Istoric al Municipiului Craiova nr. 211/2015
• Iulie 2017 - Regulamentul pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general local pentru anul 2017, conform Legii nr. 350/2005 - Revizuit august 2017
• Iunie 2017 - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova (SIDU)
• Martie 2017 - Proiect - Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017
• Martie 2017 - Regulamentul privind pocedura de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate şi parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova

16/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.