Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Viceprimar Filip Aurelia

Rapoarte de activitae anuale

Declaraţii de avere si interese

Delegări de competență:

Pe durata mandatului Primarului Municipiului Craiova, exercitară următoarelor atribuţii legale ale acestuia:

a) coordonarea, îndrumarea, verificarea, propunerea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii personalului din cadrul urmatoarelor compartimente functionale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova:

 1. Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, cu excepţia atribuţiilor privind eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare
 2. Direcţia Patrimoniu
 3. Direcția Servicii Publice
 4. Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari
 5. Direcţia Baze Sportive şi Agrement Craiova
 6. Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte
 7. Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii
 8. Serviciul Administrativ-Întreţinere
 9. Compartiment Secretariat
 10. Biroul Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă

b) coordonarea şi urmărirea punerii în aplicare a prevederilor legale, a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului în activitatea instituţiilor publice de interes local:

 1. Compania de Apă „Oltenia” S.A.
 2. S.C. Termo Urban Craiova S.R.L.
 3. R.A.T. SRL Craiova
 4. Filarmonica Oltenia Craiova
 5. Opera Română Craiova
 6. Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

08/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.