Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa Acte utile
  Servicii publice / Transport local / Acces zona A / Spargere stradă

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Servicii publice / Transport local / Acces zona A / Spargere stradă

Înregistrarea în "Registrul de evidentă a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea şi Epurarea Apelor Uzate" (pt. fosa septica) se face prin depunerea unui formular, pe platforma eportal.primariacraiova.ro sau la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primariei Municipiului Craiova, strada Târgului nr. 26.

Pentru depunere on-line, plata taxelor aferente se va efectua prin Ghiseu.ro sau prin virament bancar:

Banca: Trezoreria Municipiului Craiova

Beneficiar: Primaria Municipiului Craiova

C.U.I. - 4417214

Lista conturi IBAN

Documente necesare pentru inlocuire autovehicul – Persoane Fizice Autorizate

Documente necesare pentru inlocuire autovehicul – societati

 • cerere tip
 • Autorizaţia taxi a vechii maşini – original
 • PV de la Camera Taximetriştilor pentru predare plăcuţe – original
 • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului înlocuit şi înlocuitor cu talonul privind inspecţia tehnică periodică valabilă – copie
 • Cartea de identitate a autovehiculului înlocuitor şi a autovehiculului înlocuit – copie
 • Certificat de agreare pentru autovehiculul înlocuit şi înlocuitor – copie
 • Certificat de atestare profesională ARR –  copie
 • Asigurarea de bunuri şi persoane de la o societate de asigurări – copie
 • Contract de muncă şofer-revisal – copie

Acte necesare inscriere pe lista de asteptare pt Operatori de transport

 • cerere tip
 • Copie autorizatie transport in regim de taxi si in regim de inchiriere
 • Copie certificat de inmatriculare
 • Copie carte de indentitate a autovehiculului
 • Copie certificat de agreare taxi

Inscrierea in baza de date a Autoritatii de Autorizare privind intocmirea cazierului de conduita profesionala

Cerere eliberare cazier de conduita profesionala - PFA si IF

Cerere eliberare cazier de conduita profesionala - Societati

Documente necesare acces parc Romanescu:

 • Cerere tip
 • copie certificat/certificate de inmatriculare pentru autovehiculul/autovehiculele utilizate
 • copie dupa autorizatia de functionare (pentru cei care isi desfasoara activitatea in parc, alte parcuri si gradini publice)
 • copie dupa documentul care certifica participarea la evenimentul/evenimentele ocazionale (pentru cei care participa la evenimente ce se desfasoara ocazional in Parcul Romanescu, alte parcuri si gradini publice)

 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de liber acces pentru autovehiculele cu greutate mai mare de 3,5 tone, în perimetrele „A” şi „B” ale municipiului Craiova, se stabileste astfel:

Perimetrul

Specificaţie

lei/zi/vehicul

Perimetrul „A”:

Bd. Dacia – Bd. Decebal – Str. Caracal –Str. Corneliu Coposu

–  Bd. 1 Mai – Bd. Stirbei Voda

–  Str. Brestei – Str. Pelendava, din care se excepteaza perimetrul interior B

Pentru transportarea unor marfuri perisabile (carne, peste, produse lactate, vin, etc.) si materiale de constructii

 

14

Pentru transportarea altor tipuri de mărfuri

28

Perimetrul „B”:

Calea Bucuresti – Bd. Carol I – str. Aries –str. M.Kogalniceanu

– str. Sf. Dumitru – str. Felix Aderca – str. Madona Dudu – str. Ion Maiorescu – str. Mihai Miteazu – str. Unirii

Pentru transportarea unor marfuri perisabile (carne, peste, produse lactate, vin, etc.) si materiale de constructii

 

18

Pentru transportarea altor tipuri de mărfuri

 

35

Va rugam să utilizați portalul de servicii electronice accesibil la adresa:   https://eportal.primariacraiova.ro

Acte necesare liber acces zona A

 • Cerere tip
 • copie certificat/certificate de inmatriculare pentru autovehiculul/autovehiculele utilizate.

Cerere liber acces Centrul Istoric

Documente necesare eliberare autorizatie taxi:

 • Cerere tip
 • 1.      copie autorizaţie de transport în regim de taxi
 • 2.      copie convenţie bilaterală (în cazul în care  transportatorul autorizat renunţă la una sau mai multe autorizaţii taxi în favoarea unui angajat)
 • 3.      autorizaţia taxi în original
 • 4.      proces verbal de predare plăcuţe taxi
 • 5.      copie certificat de înmatriculare cu ITP taxi
 • 6.      copie carte de identitate a autovehiculului
 • 7.      copie certificat de agreare taxi
 • 8.      copie asigurarea de bunuri şi persoane de la o societate de asigurări
  1. revisalul din care rezultă că persoana desemnată a transportatorului nou înfiinţat era angajată a transportatorului autorizat în momentul cedării

 

ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI

 • Cerere tip
 • COPIE DE PE CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE LA REGISTRUL COMERŢULUI CA TRANSPORTATOR
 • COPIE DE PE CERTIFICATUL DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ PENTRU TRANSPORTATORUL PERSOANĂ FIZICĂ ŞI PENTRU PERSOANA DESEMNATĂ ÎN CAZUL TRANSPORTATORULUI PERSOANĂ JURIDICĂ ŞI ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
 • CAZIER JUDICIAR AL PERSOANEI DESEMNATE
 • AVIZUL MEDICO-PSIHOLOGIC PENTRU TRANSPORTATORUL PERSOANĂ FIZICĂ ŞI PENTRU PERSOANA DESEMNATĂ ÎN CAZUL TRANSPORTATORULUI PERSOANĂ JURIDICĂ ŞI ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
 • CAZIERUL FISCAL AL TRANSPORTATORULUI, DACĂ ACESTA ESTE OPERATOR ECONOMIC
 • DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND PERIOADELE ÎN CARE TRANSPORTATORUL A MAI EXECUTAT SERVICII DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI
 • DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TRANSPORTATORULUI CĂ POATE ASIGURA SPAŢIILE NECESARE PENTRU PARCAREA AUTOVEHICULELOR CU CARE VA DESFĂŞURA TRANSPORTUL ÎN REGIM DE TAXI
 • DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TRANSPORTATORULUI CĂ ACESTA DEŢINE SAU ARE CAPACITATEA FINANCIARĂ DE A DEŢINE UN NUMĂR DE AUTOVEHICULE, PE TIPURI, ÎN PROPRIETATE SAU ÎN TEMEIUL UNUI CONTRACT DE LEASING

Acte necesare eliberare autorizatie capete traseu de catre operatori judeteni

 • Cerere tip
 • Copie dupa caietul de sarcini al licentei de traseu
 • Copie dupa licenta de traseu
 • Copie dupa copiile conforme ale licentei de transport

Pentru prelungirea Autorizaţiei de Spargere Stradă sunt necesare următoarele acte:

 • Cerere tip
 • Memoriu tehnic privind oportunitatea prelungirii lucrărilor;
 • Autorizaţie de construire (AC) – copie;
 • Plan de situaţie vizat spre neschimbare (anexa la AC);
 • Grafic de execuţie lucrări.
 • Contract de execuţie de lucrări încheiat cu o societate comercială specializată în lucrări de drumuri şi agreată de Primăria Municipiului Craiova.
 • Contract pentru igenizarea zonei şi transport pământ şi moloz rezultat din săpătură cu SC Salubritate Craiova SRL sau contract direct cu depozitul ecologic Mofleni.
 • Copie chitanţă privind plata taxei pentru prelungirea Autorizaţiei de Spargere
 • Stradă.

Pentru emiterea AUTORIZAŢIEI DE SPARGERE STRADĂ sunt necesare următoarele actele:

 • Cerere tip
 • Autorizaţie de construire (AC) – copie;
 • Plan de situaţie vizat spre neschimbare (anexa la AC), pe care să fie marcată suprafaţa afectată a domeniului public.
 • Memoriu tehnic şi detalii de execuţie( suprafaţa afectată în metrii pătraţi defalcată pe carosabil/trotuar/spaţiu verde/pământ)
 • Memoriu tehnic şi detalii de execuţie( suprafaţa afectată în metrii pătraţi defalcată pe carosabil/trotuar/spaţiu verde/pământ, pe fiecare stradă în parte)
 • Dovada achitării contravalorii refacerii sistemului rutier, şi contract de execuţie lucrări încheiat cu o societate comercială specializată în lucrări de drumuri şi agreată  de Primăria Municipiului Craiova.
 • Dovada achitării contravalorii refacerii pavajelor din piatră cubică, piatră de râu şi spaţiu verde, şi contract pentru execuţia lucrărilor de refacere încheiat cu RAADPFL Craiova.
 • Contract pentru igenizarea zonei şi transport pământ şi moloz rezultat din săpătură cu SC Salubritate Craiova SRL sau contract direct cu depozitul ecologic Mofleni.
 • Grafic de execuţie lucrări.
 • Poză format A 4 pe care să fie marcată zona afectată de spargere sau CD;
 • Copie dovada plata taxa pentru obţinerea Autorizaţiei de Spargere Stradă.
 • Plata se face in contul RO05TREZ29121160203XXXXX. Taxa este de 1% din valoarea totala deviz

Pentru emiterea AUTORIZAŢIEI DE BRANŞAMENT AERIAN sunt necesare următoarele acte:

 • Cerere
 • Localizarea exacta a lucrărilor;
 • Durata de execuţie;
 • Responsabilul lucrării, din partea executantului: nume, prenume, nr. Telefon
 • Fişa de soluţie din care să reiese tipul branşamentului(LEA)
 • Taxa pentru bransamentele aeriene electrice de telefonie si televiziune prin cablu este de 12 lei/bransament

 

Acte necesare pentru eliberarea cardului - legitimatie pentru un loc de parcare pentru persoane cu handicap
Eliberarea acestor carduri-legitimație se face în baza prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006

1. Listă documente necesare:
- cerere tip (word/pdf);
- copie a certificatului de încadrare în grad și tip de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor cu handicap sau decizia eliberată de comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate;
- copie a actului de identitate al solicitantului;
- 2 poze 30 x 40 mm, recente;
- cardul-legitimație expirat, în original, în cazul în care solicitantul a deținut un astfel de card.

 

Se exceptează de la plata acestei taxe, următoarele categorii de autovehicule:

- autovehicule aparţinând unităţilor bugetare din municipiul Craiova;

- autovehicule destinate intervenţiilor de orice fel la agenţii economici şi instituţiile publice;

-autovehicule destinate transportului public local de persoane;

- autovehicule aparţinând unităţilor militare, salvării, unităţilor de pompieri, unităţilor de jandarmi, penitenciarelor;

- autovehiculele folosite în scopul salubrizării;

- autovehiculele folosite pentru aprovizionarea populaţiei cu butelii de aragaz;

- autovehiculele destinate transportului angajaţilor la locul de muncă şi de la locul de muncă;

- autovehiculele ce efectuează colectarea deşeurilor (de hârtie, de provenienţă animală etc.) şi transporturi funerare.


07/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.