Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa Comunicate
    Lista de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă  persoanelor juridice şi fizice constituite în temeiul Ordonanţei nr.26/2000

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Lista de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă  persoanelor juridice şi fizice constituite în temeiul Ordonanţei nr.26/2000

Prin hotărârea nr. 241/2017, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat criteriile şi punctajele pentru evaluarea  persoanelor juridice şi fizice constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, a Legii nr. 14/2003 a partidelor politice şi a Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, DECIZIEI PARLAMENTULUI EUROPEAN din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European,  în vederea înscrierii în listele cu priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie, pentru sediu, conform anexelor 1-3, precum şi procedurile de constituire a dosarelor, de acordare a punctajelor aferente criteriilor de întocmire a listei şi de atribuire a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceeea de locuinţă, conform Anexei nr. 4.

Potrivit prevederilor hotărârilor mai sus menţionate, lista cuprinzând ordinea de atribuire a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă va fi făcută publică prin afişare la sediul/site-ul Primăriei Municipiului Craiova.

În termen de 7 (șapte)  zile calendaristice de la data publicării listei pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, cei interesaţi pot depune contestaţii la Centrul de Informații puntru Cetățeni din strada Târgului nr. 26.

Contestaţia va cuprinde expres şi lipsit de orice echivoc datele de identificare ale celui  care contestă şi ale celui contestat, precum şi actele şi faptele contestate.

Proba actelor şi faptelor contestate sau cea a afirmaţiilor cade în sarcina celui care contestă.

La contestaţie  se vor anexa toate documentele doveditoare în susţinerea acesteia.

_________

Listă priorităţi pentru  atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă  persoanelor juridice şi fizice constituite în temeiul Ordonanţei nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii , a Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi a Legii nr.96/2006 rep, privind statutul deputaților și al senatorilor, Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în vederea înscrierii în listele de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie pentru sediu                                                                                                                                                                     

Nr. crt.

Denumire solicitant

Nr./Dată dosar

Punctaj 

[Puncte]

1

Partidul Forța Dreptei- Filiala Dolj

228854/04.07.2023

56,75

2

Partidul Oltenilor

202210/13.06.2023

51,5

3

Asociația Casa Româno-Chineză - Filiala Județeană Dolj

259178/31.07.2023

46,5

 


02/02/2024

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.