Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2023
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 13.12.2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 13.12.2023
DISPOZIŢIA NR. 5786
privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line,
în data de 13.12.2023, ora 16,00
EXTRAS
 
 
Având în vedere raportul nr.441777/2023 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, în data de 13.12.2023, ora 16,00;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.343/2023 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2009;
           În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4 şi 5, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
D I S P U N E:
 
 
Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, prin aplicaţia pirs-eprim, în data  de 13.12.2023, ora 16,00.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extrardinare din data de 13.12.2023, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 
 
                                                                        Emisă azi  08.12.2023
 
 
 
             PRIMAR,                                        SECRETAR GENERAL,
        Lia-Olguța VASILESCU                                       Nicoleta MIULESCU
 
 
                                                              
 
ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.5786/2023
 
 
PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 13.12.2023, ora 16,00
 
 
 
 
 
 
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

 


11/12/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.