Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2023
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 09.10.2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 09.10.2023

DISPOZIŢIA NR.4760
privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, în data de 09.10.2023, ora 16.00
EXTRAS

 


Având în vedere raportul nr.343256/2023 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, în data de 09.10.2023, ora 16.00;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.343/2023 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2009;
În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4 şi 5, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
D I S P U N E:


Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, prin aplicaţia pirs-eprim, în data de 09.10.2023, ora 16.00.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extrardinare din data de 09.10.2023, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Emisă azi 05.10.2023

 

PRIMAR,                     SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                       Nicoleta MIULESCU

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.4760/2023


PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 09.10.2023, ora 16.00

Punctul 1 peste ordinea de zi privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.331/2020 referitoare la organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova

 

1. Depunerea jurământului de către dl.Fota Ionel Denis, supleant al cărui mandat de consilier local a fost validat
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2023
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2023
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2023
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2023
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2023
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2023
8. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local a lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare strada Mălinului inclusiv canal adiacent”
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.335/2018 referitoare la aprobarea participării unității administrativ-teritoriale Municipiul Craiova în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-tramvaie”


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

 


05/10/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.