Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa Comunicate
    ANUNȚ ÎNSCRIERE în Structura de Guvernanță Craiova pentru selectarea şi prioritizarea proiectelor ce vor fi finanțate în cadrul Programului Regional Sud-Vest 2021-2027

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

ANUNȚ ÎNSCRIERE în Structura de Guvernanță Craiova pentru selectarea şi prioritizarea proiectelor ce vor fi finanțate în cadrul Programului Regional Sud-Vest 2021-2027

Primaria Municipiului Craiova, cu sediul în str.Targului nr. 26, Craiova, cod 200632, www.primariacraiova.ro, prin Directia Elaborare si Implementare Proiecte, anunță primirea cererilor de înscriere pentru partenerii publici și privați cu sediul social / punct de lucru în municipiul Craiova, interesați de participarea în Structura de Guvernanță Craiova pentru selectarea şi prioritizarea proiectelor ce vor fi finanțate în cadrul Programului Regional Sud-Vest 2021-2027.

Înscrierea în Structura de Guvernanță Craiova se va face in perioada: 04.10.2023-10.10.2023.

Documentele de inscriere in Structura de Guvernanta Craiova se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Craiova din str. Targului, nr. 26  si vor consta in urmatoarele:

- Scrisoarea de intenție (model anexat),

- Fișa organizatiei/institutiei (model anexat) și

- Certificat de Înregistrare Fiscală.

În baza prevederilor Ghidului Solicitantului aferent Apelului Strategii Teritoriale Integrate lansat în cadrul Programului Regional Sud-Vest 2021-2027, Municipiul Craiova a demarat procesul de constituire a Structurii de Guvernanta Craiova.

Structura de Guvernanță Craiova va fi coordonată de Primarul Municipiului Craiova și va fi compusă dintr-un numar maxim de 15 persoane dintre care:

- 5 membri vor fi reprezentanți ai Primariei Municipiului Craiova (persoane cu funcție de decizie), inclusiv coordonatorul Structurii de Guvernanță;

-10 membri vor fi reprezentanți ai instituțiilor publice, mediului academic, mediului de afaceri, societății civile (alții decât reprezentanții Primăriei Municipiului Craiova).

Selectarea celor 10 membri se va realiza în doua etape:

În prima etapa se va verifica eligibilitatea candidaților, respectiv a documentelor transmise și înscrierea în unul din tipurile obiectului de activitate, respectiv instituție publică/mediu academic/mediu de afaceri/societate civila;

În urma parcurgerii primei etape, se va întocmi o lista a candidatilor declarați eligibili, în ordinea depunerii și înregistrării Scrisorii de intenție la Registratura Primariei Municipiului Craiova;

În etapa a doua se va întocmi lista finală a candidaților declarați eligibili în prima etapa în ordinea cronologică a depunerii și înregistrării Scrisorii de intenție la Registratura Primăriei Municipiului Craiova, cu încadrarea într-un numar maxim de 10 persoane.

Structura de Guvernanță Craiova ava avea atribuții privind selectarea și prioritizarea proiectelor din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a zonei urbane Craiova 2021-2030 care pot fi finanțate din sumele prealocate municipiului Craiova, din P.R. Sud-Vest Oltenia 2021-2027 (în cuantum de 90.127.210  Euro) pentru Prioritatea 3 - Eficiența energetică și infrastructura verde, Prioritatea 4 - Mobilitate urbană sustenabilă și Prioritatea 7 - Dezvoltare teritorială sustenabilă, prin care se implementează proiecte ce vizeaza abordarea dezvoltării urbane durabile integrate.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru zona urbana Craiova 2021-2030 a municipiului Craiova a fost aprobata prin HCL nr. 477/28.09.2023 si conține un portofoliu de 1031 proiecte(lista lunga de proiecte), ce constituie punctul de plecare în selectarea și prioritizarea proiectelor ce vor fi finantate in cadrul Programului Regional Sud-Vest 2021-2027.

Ca procedură de lucru, etapele principale care vor fi parcurse de catre Structura de Guvernanta Craiova sunt:

  1. Etapa 1

Din Lista Generală de proiecte prioritare care au fost generate de obiectivele strategiei, vor fi selectate proiectele care se încadrează tipologiei de finanțare pentru fiecare obiectiv specific din P.R. Sud-Vest 2021-2027 pentru care municipiul Craiova are sume prealocate; pentru aceste proiecte se vor intocmi fișe de proiecte care vor include informații despre activitățile propuse, bugetul, calendarul de implementare și rezultatele estimate corelate cu indicatorii de program specifici fiecărei priorități.

Se vor întocmi astfel, liste de proiecte pentru fiecare obiectiv specific RSO 2.7, RSO2.8 si RSO5.1, respectiv prioritatile: P3- Eficiența energetică și infrastructura verde, P4 - Mobilitate urbană durabilă,  P7 Dezvoltare teritorială sustenabilă.

  1. Etapa 2

Membrii Structurii de Guvernanță vor stabi o serie de criterii specifice pentru prioritizarea proiectelor. Criteriile folosite la selectarea și prioritizarea fișelor de proiect vor include aspecte legate de gradul de maturitate, contribuția proiectului la atingerea obiectivelor și indicatorilor, sustenabilitatea financiară a proiectului, principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, gen şi nediscriminarea, caracterul integrat cât și aspecte legate de obiectivele de mediu.

După stabilirea punctajului și modului de calcul al acestuia de către membrii Structurii de Guvernanta, fiecare membru va puncta individual fiecare fișă de proiect. Coordonatorul va elabora Lista proiectelor prioritare și Lista proiectelor de rezervă, în ordine descrescătoare a punctajelor obținute. După finalizarea procedurii de selecție și prioritizare, va fi elaborat un Raport de selecție și prioritizare a proiectelor ce vor fi finantate in cadrul Programului Regional Sud-Vest 2021-2027.

  1. Etapa 3

Listele anexe la  Raportul de selecție și prioritizare, respectiv lista/listele de proiecte prioritare finantabile prin PR Sud-Vest 2021-2027, pe fiecare obiectiv specific vor fi înaintate spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova .

Întâlnirile membrilor Structurii de Guvernanta Craiova vor fi organizate la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. Targului, nr. 26.

Calendarul de lucru estimat al Structurii de Guvernanță:

-Emiterea dispozitiei Primarului Municipiului Craiova privind constituirea Structurii de Guvernanta Craiova: 12.10.2023

-Ședință  deschidere și prezentare documente de lucru: 13.10.2023

-Stabilirea criteriilor de selecție și prioritizare și a punctajului aferent fiecărui  criteriu : 12.10.2023 – 13.10.2023

-Punctarea individuală a fișelor de proiect: 17.10.2023 – 18.10.2023

- Întocmirea listei de proiecte prioritare și listă de rezervă pentru fiecare Obiectiv specific în parte, elaborarea Raportului de selecție și prioritizare a proiectelor ce vor fi finantate în cadrul Programului Regional Sud-Vest 2021-2027 și transmiterea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiul Craiova: 19.10.2023 – 20.10.2023

Date de contact: Directia Elaborare si Implementare Proiecte  

Tel. 0251/419589, e-mail: [email protected]


03/10/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.