Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2023
    Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.09.2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.09.2023
DISPOZIŢIA NR. 4593
privind convocarea Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 28.09.2023
 
EXTRAS
 
 
Având în vedere raportul nr.323233/2023 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 28.09.2023, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.343/2023 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2009;
În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 
 
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
 
D I S P U N E:
 
 Art.1.  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 28.09.2023, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8.
Art.2.  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.09.2023, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 
 
 
                         Emisă azi 21.09.2023
 
 
 
             PRIMAR,                     SECRETAR GENERAL,
           Lia-Olguța VASILESCU                        Nicoleta MIULESCU
 
 
 
 
     ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 
MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.4593 /2023
                                       
 
PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.09.2023, ora 10,00 
 
 
 
1. Depunerea jurământului de către dna.Dudu Iulia, supleant al cărui mandat de consilier local a fost validat 
2. Depunerea jurământului de către dl.Fota Ionel Denis, supleant al cărui mandat de consilier local a fost validat 
32. Întrebări și interpelări
 
 
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

 


21/09/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.