Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2023
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 12.09.2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 12.09.2023

DISPOZIŢIA NR.4467
privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, în data de 12.09.2023, ora 10.00
EXTRAS

 

Având în vedere raportul nr.307125/2023 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, în data de 12.09.2023, ora 10.00;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.343/2023 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2009;
În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4 şi 5, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
D I S P U N E:


Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, prin aplicaţia pirs-eprim, în data de 12.09.2023, ora 10.00.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extrardinare din data de 12.09.2023, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

Emisă azi 08.09.2023

 


PRIMAR,                       SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                        Nicoleta MIULESCU

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.4467/2023

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 12.09.2023, ora 10.00

 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2023
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2023
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării devizului general, parte componentă a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii, str. Caracal nr.152, imobile I1, I3, L1 (corp 1 + corp2), L2 (corp 1 + corp 2), L3 (corp 1+ corp 2), L4 (corp 1 + corp 2)”, pentru scenariul 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.465/2023

 

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

 


11/09/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.