Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Drept la replică

Ca urmare a articolului apărut în cotidianul Gazeta de Sud – „Harta grădiniţelor cu probleme din Craiova: Spaţii improprii, curţi vandalizate, toalete împărţite de copii cu poliţiştii”- articol publicat fără a se cere un punct de vedere asupra informațiilor publicate, Primăria Craiova face următoarele precizări:

Grădinița Phoenix a fost mutată temporar și funcționează în sediul Liceului Tehnologic “George Bibescu”. Clădirea în care își desfășurau activitatea copiii va fi reabilitată cu finanțare europeană, execuția acestor lucrări fiind în procedură de atribuire.

Unitatea școlară unde sunt relocații copiii pe parcursul celor câteva luni este pregătită pentru începerea anului școlar, spațiul fiind igienizat corespunzător.

În privința situației semnalate la Grădinița Elena Farago, aceasta a fost mutată temporar pe întreaga perioadă a lucrărilor de reabilitare a sediului acesteia în incinta Școlii Gimnaziale “Nicolae Romanescu”, la parterul imobilului situat pe strada Vântului. Grădinița va avea intrare separată, iar toaletele vor fi folosite exclusiv de copiii arondați acestei grădinițe. Salariații Poliției Locale, împreună cu profesorii, vor avea intrare separată și vor folosi toaletele de la etajul 1.

Spațiile de învățământ corespund normelor sanitare, fiind pregătite pentru începerea noului an scolar. 

În ceea ce privește situația grădiniței Eden, aducem la cunoștință faptul că partea din spate a imobilului constituie limita de proprietate și nu poate fi realizată împrejmuire. Toate celelalte laturi ale grădiniței sunt împrejmuite.

În privința lucrărilor de reabilitare, a fost întocmită documentația pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu, în urma măsurilor dispuse de ISU și  a fost depusă documentația în vederea obținerii autorizației de construire pentru executarea acestor lucrări. A fost avizată documentația de către ISU. Pe 31 august a fost depusă documentația pentru emiterea autorizației de construire și urmează a fi demarate lucrările de execuție. De asemenea, precizăm că anul trecut au fost făcute lucrăre de refacere a hidroizolației.

Grădinița “Traian Demetrescu” a beneficiat, în anul 2022 de lucrări de reparații pentru întregul bloc alimentar. Sălile de clasă și toaletele se află într-o stare corespunzătoare desfășurării activității.

Grădinița Piticot este mutată temporar în sediul Școlii “Elena Farago”, care se află în aceeași zonă, întrucât grădinița se află în proces de reabilitare pe fonduri europene. Până la mutarea copiilor în sediul la care se lucrează pe fonduri europene, au fost asigurate spații corespunzătoare, igienizate și dotate cu mobilier și materiale didactice care respectă standardele Ministerului Educației.

Pentru Grădinița Floarea Soarelui, au fost alocați bani din bugetul local unității de învățământ pentru repararea liftului de alimente. Este sarcina conducerii acestei grădinițe să efectueze procedurile de achiziție.

La Grădinița “Nicolae Romanescu” se execută lucrări de reabilitare la hidroizolații. Acțiunile de igienizare a blocului alimentar, a grupurilor sanitare, spațiilor de depozitare și mici reparații în încăperile adiacente sunt în curs de realizare, cu finalizarea lucrărilor până la începutul anului scolar.

De asemenea, menționăm că autoritatea publică locală, prin RAADPFL, a intervenit în curțile unităților de învățământ pentru lucrări de curățenie, iar conducerile unităților de învățământ, în calitate de administratori ai acestor bunuri, sunt obligate să ia toate măsurile pentru întreținerea acestora, urmând că la finalul fiecărui an, conducerea unităților școlare să fie evaluate și să primească un calificativ pentru modul în care administrează clădirile și baza materială.

Nu înțelegem de ce jurnalista Gds nu a solicitat un punct de vedere Primăriei Craiova și nici de unde a preluat informațiile, dat fiind ca Prefectura Dolj și Inspectoratul Școlar Județean Dolj doar de azi au început verificările la unitățile de învățământ. În condițiile în care se investesc sume considerabile în școli, grădinițe și creșe (aproximativ 10 milioane de euro anual), s-au refăcut până în prezent toate bazele sportive, s-au igienizat sau sunt în curs de igienizare toate unitățile școlare din Craiova, s-a schimbat mobilierul școlar în peste jumătate din sălile de curs și s-au depus proiecte pe fonduri europene pentru TOATE școlile unde s-au făcut solicitări de către directori, considerăm că neadevărurile scrise de jurnalista de la Gds au rolul nu doar de a minimaliza eforturile Primăriei Craiova, dar mai ales de a induce în eroare părinții, adică cititorii Gds. Cum, oare, reacționează aceștia când  citesc în Gds că micuții lor de patru ani folosesc aceleași toalete cu polițiștii locali? Evident, minciuna este crasă, dar, de ce să lăsăm adevărul să strice o știre bună?

În continuare, vă prezentăm investițiile efectuate de Primăria Craiova doar de la începutul acestui an, ca să arătăm cât de mult s-a realizat doar în opt luni calendaristice. Eforturile noastre sunt însă constante și urmăresc un singur interes: condiții de excepție pentru elevii craioveni. Suntem conștienți că mutarea copiilor pe parcursul derulării de lucrări pe fonduri europene, crează un stres suplimentar copiilor, părinților și personalului educațional, dar este singura modalitate de a asigura un standard european, iar locurile unde se amenajează spațiile pe perioada derulării lucrărilor respectă toate condiționalitățile impuse de legislația în vigoare.

În prezent, sunt în derulare și se desfășoară lucrări de reabilitare/modernizare la 14 unități de învățământ din Municipiul Craiova, dintre care 10 sunt în cadrul unor proiecte pe fonduri europene, iar patru sunt finanțate de la bugetul local.

Cele 10 unități de învățământ din Municipiul Craiova – respectiv șapte grădinițe, două școli și un colegiu, care se reabilitează, în prezent, pe fonduri europene, sunt următoarele:

 • Grădinița Elena Farago, inclusiv Creșa Nr. 8 - proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – sunt în desfășurare lucrări de eficiență energetică
 • Grădinița Floare Albastră, inclusiv Creșa nr. 3 - proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – sunt în desfășurare lucrări de eficiență energetică
 • Grădinița Piticot, inclusiv Creșa nr. 5 - proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 - sunt în desfășurare lucrări de eficiență energetică
 • Grădinița Curcubeul Copilăriei - proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 - se desfășoară lucrări de extindere, reabilitare și dotare clădire
 • Grădinița Căsuța cu Povești - proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020- sunt în desfășurare lucrări de extindere, reabilitare şi dotare clădire
 • Grădinița Ion Creangă - proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – sunt în desfășurare lucrări de reabilitare şi dotare corp de clădire
 • Grădinița Phoenix - proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 - sunt în desfășurare lucrări de reabilitare şi dotar corp clădire
 • Școala Mircea Eliade - proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 -2020: sunt în desfășurare lucrări de construire spațiu de învățământ nou P+2, cu săli de clasă, laboratoare, sală after school, bibliotecă, sală de sport, împreună cu spațiile anexe și spații tehnice necesare, mobilier, IT și mjloace PSI.
 • Școala Gheorghe Țițeica - proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 sunt în desfășurare lucrări de construire sala de sport cu anexe, funcțională și dotată cu echipamente sportive, mobilier, IT și mijloace PSI.

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova - proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – sunt în desfășurare lucrări de reabilitare și dotare corp clădire existent (Corp şcoală - C16) aparţinând Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Craiova și lucrări de construire corp nou cu destinaţia spaţiu pentru activităţi de instruire practică în specialitatea Alimentaţie Publică şi Turism, lucrări de amenajare şi dotare.

Alte patru unități de învățământ din Municipiul Craiova beneficiază, în prezent, de lucrări de reabilitare/modernizare din fonduri de la bugetul local. Acestea sunt:

- Grădinița Voinicelul;

- Școala Gimnazială Ion Creangă;

- Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe” (fosta Școală Gimnazială 23);

- Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe” (fosta Școală Gimnazială 24);

Totodată, Primăria Craiova a recepționat, în această vară, și mai are în desfășurare, până la începutul de an școlar și lucrări de reparații curente la alte 25 unități de învățământ, pe acordul cadru al Primăriei Craiova, implementat de Direcția Patrimoniu.

Astfel, în vara anului 2023, în cadrul primului contract subsecvent au fost recepționate lucrări efectuate la un număr total de 16 (șaisprezece) locații din care: 12 (douăsprezece) locații în care își desfășoară activitatea unități de învățământ secundar superior-licee, 3 (trei) locații aferente învățământului secundar inferior-școli și 1 (una) locație aferentă învățământului preșcolar-grădinițe, astfel:

 1. LICEUL ENERGETIC CRAIOVA, str. Amaradia nr. 59: reparații la Sala de Sport, la Școala Corp A și B
 2. COLEGIUL ECONOMIC GHEORGHE CHIŢU, str. Brestei nr. 10: reparații interioare cămin
 3. COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ŞTEFAN VELOVAN, str. Amaradia nr. 72: reparații interioare cămin
 4. LICEUL TEHNOLOGIC AUTO, Bvd. Decebal nr. 105: înlocuire tâmplărie deteriorată
 5. LICEUL TEHNOLOGIC COSTIN D. NENIŢESCU,     Paşcani nr. 9: reparații interioare cămin, refacere hidroizolație cantină
 6. LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE CRAIOVA, str. Constantin Brâncuşi nr. 15: înlocuire tâmplărie deteriorată
 7. LICEUL TEORETIC HENRI COANDĂ, str. H. Coandă nr. 48: reparații interioare încăperi administrative
 8. LICEUL TEORETIC TUDOR ARGHEZI, str. Bucovina nr. 5: refacere hidroizolație terasă liceu corp A+B
 9. LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, str Brestei nr. 144: intervenții la sala de sport, intervenții la spălătorie și ateliere
 10. COLEGIUL ŞTEFAN ODOBLEJA, str. Electroputere nr. 21: reparații la anexe- uscătorie și înlocuire tâmplărie deteriorată
 11. COLEGIUL NAŢIONAL NICOLAE TITULESCU, str. Doljului nr. 12: înlocuire tâmplărie deteriorată
 12. LICEUL VOLTAIRE, Electroputere nr. 21: reparații la sala de sport interior/exterior, înlocuire tâmplărie deteriorată
 13. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE ROMANESCU, (fostă nr. 29), str. Caracal nr. 81, Local B strada Vântului: reparații la săli de clasă, înlocuire tâmplărie deteriorată
 14. ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHEORGHE BIBESCU, (fostă nr. 36),  Dr. Nicolae Ionescu Siseşti nr. 3: refacere împrejmuire
 15. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ELENA FARAGO, (fostă nr. 33),  Elena Farago nr. 19: înlocuire tâmplărie deteriorată
 16. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT PETRACHE POENARU, str. Vasile Alecsandri nr. 87: înlocuire tâmplărie deteriorată.

Totodată, în perioada vacanței școlare, pentru reparații curente, igienizări se lucrează în 20 (douăzeci) de locații la următoarele unități de învățământ:

 1. COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ŞTEFAN VELOVAN, str. Amaradia nr. 72: reparații interioare, igienizări la corp clădire laboratoare (parter + etaj I) și școală etaj I
 2. LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, str Brestei nr. 144: reparații la anexe (spălătorie, ateliere - refacere fațadă), sală de sport
 3. LICEUL ENERGETIC CRAIOVA, str. Amaradia nr. 59 - reparații interioare / intervenții la sala de sport
 4. LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE CRAIOVA, str. Constantin Brâncuşi nr. 15: reparații interioare corp cămin B - etaj III
 5. LICEUL TEHNOLOGIC COSTIN D. NENIŢESCU, str. Paşcani nr. 9: lucrări de exterior refacere fațade la corpurile de clădiri: cămin, cantină și școală
 6. COLEGIUL ŞTEFAN ODOBLEJA, str. Electroputere nr. 21: reparații interioare: intervenții la subsol cantină
 7. LICEUL TEORETIC TUDOR ARGHEZI, str. Bucovina nr. 5: lucrări exterioare-refacere fațadă și la interior igienizări la săli și grupuri sanitare din parter, etajul I și etajul II
 8. COLEGIUL NAŢIONAL FRAŢII BUZEŞTI, Bvd. Ştirbei Vodă nr. 5: reparații interioare - igienizări la două clase primare, refacere spații auxiliare pentru depozitare-magazie
 9. COLEGIUL NAŢIONAL NICOLAE TITULESCU, str. Doljului nr. 12 – refacere împrejmuire
 10. COLEGIUL ECONOMIC GHEORGHE CHIŢU, str. Brestei nr. 10 - refacere împrejmuire
 11. LICEUL TEORETIC HENRI COANDĂ, str. H. Coandă nr. 48 - refacere împrejmuire
 12. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ELENA FARAGO, locația din str. Elena Farago nr. 53 (fostă Școala nr. 34 Eugeniu Carada) – reparații interioare / igienizări în săli și grupuri sanitare din parter și etajul I
 13. ŞCOALA GIMNAZIALĂ DECEBAL, locația aferentă structurii ŞCOALA PRIMARĂ IZVORU RECE, (fostă IZVORU RECE ), Izvoru Rece nr. 9: reparații interioare-igienizări la parter, precum și refacere fațadă
 14. ŞCOALA GIMNAZIALĂ LASCĂR CATARGIU, str. Bărăganului nr. 45: reparații interioare - igienizări precum și refacere fațadă
 15. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ANTON PANN, locația aferentă structurii ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 26 CRAIOVA-MOFLENI, str. Banu Stepan nr. 20: reparații interioare - igienizări și la exterior refacere împrejmuire
 16. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE ROMANESCU, str. Caracal nr. 81 – refacere împrejmuire
 17. ŞCOALA GIMNAZIALĂ SF. GHEORGHE, str. Brazda lui Novac nr. 87 – refacere împrejmuire
 18. ŞCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN, str. Principatele Unite nr. 7 – refacere împrejmuire
 19. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NICOLAE ROMANESCU, str. Dimitrie Gerota nr. 22: reparații interioare-igienizări și la exterior refacere hidroizolație acoperiș
 20. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT DUMBRAVA MINUNATĂ, str. Putnei nr. 50 – refacere împrejmuire.

La unitățile de învățământ unde se intervine, în acest moment, pentru reparații curente în cadrul acordului cadru, gestionat de către Direcția Patrimoniu, până la deschiderea anului școlar, lucrările vor fi finalizate, specificul activităților - cu eliberarea etapizată și pe termene scurte a sălilor, neinfluențând negativ, nici în cursul anului, procesul instructiv-educativ în locațiile respective.

Dintre cele 14 unități de învățământ aflate în reabilitare/modernizare, pe fonduri europene sau din bugetul local, lucrările vor fi finalizate, până la deschiderea anului școlar 2023/2024,  la Grădinița Voinicelul.

Pentru realizarea reparațiilor curente nu este necesară relocarea activităților în alte incinte.

Urmare implementării programelor derulate prin Direcția Elaborare și Implementare

Proiecte și necesității eliberării integrale a fronturilor de lucru /întreruperii activităților instructiv-educative, având în vedere partajarea legislativă a competențelor, în cadrul Direcției Patrimoniu, au fost întocmite adrese/solicitări către Inspectoratul Școlar Județean Dolj pentru a fi întreprinse  de către această instituție, demersurile necesare / ce le revin, pentru asigurarea funcționalității în alte locații, stabilite de comun acord de către părți, pentru următoarele unități de învățământ:

- Grădinița cu Program Prelungit Phoenix (fostă nr. 52), situată în Craiova, B-dul. Oltenia nr. 81, relocată în incinta Liceului Tehnologic George Bibescu, Str. Constantin Brâncoveanu nr. 101.

- Grădinița cu Program Prelungit Piticot inclusiv Creșa nr. 5 (fostă nr. 45), situată în Craiova, str. Elena Farago nr. 17 relocată în corpul de la etajul I al clădirii Şcolii Gimnaziale ,,Elena Farago” (fostă nr. 33),  str. Elena Farago nr. 19

- Grădinița cu Program Prelungit Curcubeul Copilăriei, (fostă nr. 53), situată în Craiova, str. Amaradia nr. 70, bl. F5a, relocată în incinta Liceului Energetic Craiova, str. Amaradia nr. 59, Craiova, județul Dolj.

- Grădinița cu Program Prelungit Ion Creangă (fostă nr. 42), situată în Craiova, cart. Eroilor, str. Aurel Vlaicu nr. 10, relocată în incinta Liceului Traian Vuia din str. Rovinari nr. 1A

- Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova, situat în Craiova str. Brestei nr. 144 reorganizare în aceeași locație din str. Brestei nr. 144

- Grădinița cu Program Prelungit Elena Farago, (fostă nr. 41), situată în Craiova str. Revoluţiei nr. 15, relocată în incinta Școlii Gimnaziale Nicolae Romanescu (fostă nr. 29) care desfășoară activități în două locații și anume în str. Caracal nr. 81 și în str. Vântului nr. 3 (fosta Școală nr. 31-Theodor Aman).

- Grădiniţa cu Program Prelungit GÂNDĂCELUL, (fostă nr. 36), str. Elena Farago nr. 42, bl. 175B, sc. 2, cart. Craiovița Nouă, relocată la parterul Şcolii Gimnaziale ELENA FARAGO, (fostă nr. 34 Eugeniu Carada) din str. Elena Farago nr. 53, de a cărei structură aparține grădinița; spațiul din bl. 175B, sc. 2, cart. Craiovița Nouă, str. Elena Farago nr. 42 va fi folosit de ,,CREȘA CRAIOVA”.

- Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 29 Craiova, (preșcolar), Str. Fraţii Goleşti nr. 111, bl. K29-parter, structură a Grădiniţei cu Program Prelungit TUDOR VLADIMIRESCU, relocată la Grădiniţa cu Program Prelungit TUDOR VLADIMIRESCU, (fostă nr. 21), str. Carol I, nr. 41A;

în locația - Str. Fraţii Goleşti nr. 111, bl. K29-parter, spațiul va fi folosit pentru a funcționa o unitate de învățământ antepreșcolar (creșă).

- Grădinița cu Program Prelungit Floare Albastră inclusiv Creșa nr. 3 (fostă nr. 40), situată în Craiova, B-dul. Tineretului nr. 28 (fost str.  Arh. Duiliu Marcu nr. 14), relocată în incinta Liceului Tehnologic COSTIN D. NENIŢESCU, str. Paşcani nr. 9, Craiova, județul Dolj

- Grădinița cu Program Prelungit Căsuța cu Povești (fostă nr.43), situată în Craiova, str. G-ral. Ștefan Fălcoianu nr. 6, relocată în incinta Liceului Tehnologic Constantin Brâncuşi, str. C-tin. Brâncuşi nr. 17, Craiova, județul Dolj

De asemenea, vor mai fi relocați copiii de la Grădinița Pinocchio în Școala Matei Basarab și elevii de la Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe” (fosta Școală Gimnazială 24) în Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe” (fosta Școală Gimnazială 23).

Acordul cadru pentru lucrările de reparații-igienizări se execută pe tot parcursul anului, indiferent de anotimp și activitate școlară sau vacanțe.


01/09/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.