Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa Proiecte în implementare
    Lansare proiect: CRESTEREA CAPACITATII DE REZILIENTA A SISTEMULUI EDUCATIONAL DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE - CRAIOVA EDUCATA’

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Lansare proiect: CRESTEREA CAPACITATII DE REZILIENTA A SISTEMULUI EDUCATIONAL DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE - CRAIOVA EDUCATA’

Comunicat de presa
PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!
Lansare proiect: ,,CRESTEREA CAPACITATII DE REZILIENTA A SISTEMULUI EDUCATIONAL DIN MUNICIPIUL
CRAIOVA PRIN DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE - CRAIOVA
EDUCATA’’


Municipiul Craiova in calitate de Beneficiar si Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învațamantului Superior,
a Cercetării,Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) în numele și pentru Ministerul Educației, in calitate de
coordonator de reforme si investiții pentru Planul National de Redresare si Reziliența, Componenta 15 – Educație,
Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP), Investiția
14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic, Investiția 9. Asigurarea
echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, Investiția 11. Asigurarea dotărilor
pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare, Reforma 4. Crearea unei rute profesionale
complete pentru învățământul tehnic superior Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea
educației, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție
și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar au semnat contractul de finanțare nr. 286DOT/2023 pentru
proiectul cu titlul ,,CRESTEREA CAPACITATII DE REZILIENTA A SISTEMULUI EDUCATIONAL DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE
DIGITALE - CRAIOVA EDUCATA’’.
Obiectivul acestei investiții este îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Municipiul Craiova in
vederea asigurării accesului a 34686 elevi si a 2558 cadre didactice la un proces de educație de calitate, modern si
adaptat din punct de vedere tehnologic.
Prin atingerea acestui obiectiv general, proiectul va contribui la asigurarea in bune condiții a activităților
educaționale, la îmbunătățirea infrastructurii și resurselor tehnologice necesare pentru unitățile de învățământ
preuniversitar si la dotarea cu mobilierul necesar a laboratoarelor, cabinetelor si sălilor de clasa din unitățile de
învățământ preuniversitar din municipiul Craiova pentru îndeplinirea standardelor de calitate.
Valoarea totala a proiectului: 40.018.293,24 lei
Valoarea maxima a finanțării nerambursabile : 40.018.293,24 lei din care:
- Valoarea eligibila din PNRR: 33.628.817,81 lei
- Valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile din PNRR: 6.389.475,43 lei
Perioada de implementare: 27.07.2023-31.12.2024
Cod apel: F-PNRR-Dotari-2023
Date contact: Municipiul Craiova
Str. Târgului nr. 26, Craiova, jud. Dolj
www.primariacraiova.ro
e-mail: consiliulocal@primariacraiova.ro, implementare@primariacraiova.ro
telefon/fax:0251/419589


21/08/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.