Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2023
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 10.08.2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 10.08.2023

DISPOZIŢIA NR.3824
privind convoacarea Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, în data de 10.08.2023, ora 16,00
EXTRAS


Având în vedere raportul nr.263564/2023 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, în data de 10.08.2023, ora 16,00;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.3 lit.b şi alin.5 lit.a², art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;


PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, prin aplicaţia pirs-eprim, în data de 10.08.2023, ora 16,00.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 10.08.2023, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.


Emisă azi 03.08.2023

 

PRIMAR,                         SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                           Nicoleta MIULESCU

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.3824/2023


PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 10.08.2023, ora 16,00

 

Punctul 4 modificat

Punctul 5 modificat

Punctul 6 modificat

Punctul 14 modificat

Punctul 24 modificat

 

PUNCTE PESTE ORDINEA DE ZI 

1 Proiect de hotarare privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova - Eficiență energetică în clădirile educaționale – Grădinița Pinocchio – Municipiul Craiova”- pachetul de măsuri PM2

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN 2 – bloc 146F, Bld. Oltenia, nr. 13
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN 2 – bloc 173F, Bld. Dacia, nr. 12
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN 2 – bloc A1, Str. Pascani, nr. 26
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN 2 – bloc A6, Str. Penes Curcanul, nr. 6
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN 2 – bloc B6, Str. Razboieni, nr. 8
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN 2 – bloc B7, Str. Razboieni, nr. 10
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN 2 – bloc I1, Str. Dr. Victor Gomoiu, nr. 26
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN 2 – bloc I11, Str. Dr. Victor Gomoiu, nr. 14A
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN 2 – bloc M22, Bld. 1 Mai, nr. 3
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN 2 – bloc M25, Str. Dealul Spirei, nr. 22
12. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN 2 – bloc M32, Str. Buzias, nr. 6
13. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN 2 – bloc P7, Str. Bibescu, nr. 31
14. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN 3 – bloc 43IVA1, Str. Brazda lui Novac, nr.102
15. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN 3 – bloc K34, Strada Constantin Argetoianu, nr.44
16. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN 3 – bloc K33, Str. Constantin Argetoianu, nr.46
17. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN 3 – bloc 75IVA1, Bld. Dacia, nr. 185
18. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN 3 – bloc H14 sc. 1,2, Str. George Breazul, nr.1
19. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN 3 – bloc 23C, Str. Nicolae Balcescu, nr.1
20. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN 3 – bloc 23D, Craiova, Str. Nicolae Balcescu, nr.3
21. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN 3 – blocul C1 sc. 1,2, Craiova, Str. Parcului, nr. 2
22. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN 3 – bloc C3 sc. 1,2, Craiova, Str. Parcului, nr.4
23. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN 3 – bloc C13b, Craiova, Str. Serban Voda, nr.32
24. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN 3 – bloc C13c, Craiova, Str. Serban Voda, nr.40

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE


1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2023
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2023
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor din parcul de aventuri Basecamp, situat în municipiul Craiova, Parcul Tineretului
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii digitale in cadrul Spitalului Clinic Municipal ,,Filantropia’’ Craiova’’ depus in cadrul PNRR, Componenta: 7 - Transformare digitală, Investiția: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii digitale la in cadrul Spitalului Clinic de Neuropshiatrie Craiova’’ depus in cadrul PNRR, Componenta: 7 - Transformare digitală, Investiția: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii digitale in cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase si Pneumoftiziologie ,,Victor Babeș” Craiova’’ depus in cadrul PNRR, Componenta: 7 - Transformare digitală, Investiția: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 – bloc 37, Str. Brazda lui Novac, nr.76
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 – bloc 37B, Str. Brazda lui Novac, nr.74
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 – bloc 38, Str. Brazda lui Novac, nr.80
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 – bloc 38A, Str. Brazda lui Novac, nr.78
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 – bloc 121B1, Bld. Dacia, nr.28
12. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 – bloc 123G, Str. Elena Farago, nr.15
13. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 – bloc 147C, Str. Alexandru Buia, nr.5
14. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 – 149D, Str. Arh. Constantin Iotzu, nr.8
15. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 – bloc A2, Str. George Enescu, nr.47
16. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 – bloc A4, Str. Penes Curcanul, nr.3
17. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 – bloc A6, Calea Bucuresti, nr.48
18. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 – bloc B1, Str. Penes Curcanul, nr.1
19. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 – bloc B3, Str. George Enescu, nr.41
20. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 – bloc M23, Bld. 1 Mai, nr.1


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

 


03/08/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.