Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2023
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 02.08.2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 02.08.2023

DISPOZIŢIA NR.3800
privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară,

care se va desfăşura on-line, în data de 02.08.2023, ora 16,00
EXTRAS


Având în vedere raportul nr.258756/2023 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, în data de 02.08.2023, ora 16,00;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4 şi 5, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
D I S P U N E:


Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, prin aplicaţia pirs-eprim, în data de 02.08.2023, ora 16,00.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 02.08.2023, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 


Emisă azi 31.07.2023

 


PRIMAR,                         SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                            Nicoleta MIULESCU

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.3800/2023


PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 02.08.2023, ora 16,00


1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie pentru imobilele înscrise în Cartea Funciară nr.253880 Craiova şi Cartea Funciară nr.253881, proprietatea General Building Management S.R.L.

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU


01/08/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.