Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2023
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 15.05.2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 15.05.2023
DISPOZIŢIA NR.2576

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.161972/2023 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, în data de 15.05.2023, ora 16,30;

În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.3 lit.b şi alin.5 lit.a², art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, prin aplicaţia pirs-eprim, în data  de 15.05.2023, ora 16,30.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 15.05.2023, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

                                                                                                 

Emisă azi 10.05.2023   

   ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.2576/2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 15.05.2023, ora 16.30

1. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj, Instituţia Prefectului – judeţul Dolj, Aeroportul Internaţional Craiova, Aeroclubul României, Avioane Craiova S.A. şi Centrul de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, în vederea organizării în comun a unui spectacol aviatic, în municipiul Craiova, în data de 03 iunie 2023, în cadrul Zilelor Municipiului Craiova

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova

3. Proiect de hotărâre privind concesionarea către S.C. R.A.T. Craiova SRL a unui bun ce aparține domeniului privat al municipiului Craiova

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str.Bihorului”

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Olarilor”

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Maria Zaharia”

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Aleea Odesa”

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Aleea 1 Odesa”

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Aleea 2 Odesa”

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Aleea 3 Odesa”


11/05/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.