Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa Proiecte în implementare
    Modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor în municipiul Craiova prin construirea de insule ecologice digitalizate

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor în municipiul Craiova prin construirea de insule ecologice digitalizate

Lansare proiect:

„Modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor în municipiul Craiova prin construirea de insule ecologice digitalizate”

„PNRR: Fonduri pentru România modernă si reformată”

Ministerul Mediului,Apelor si Padurilor in calitate de Coordonator de investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta C3-Managementul Deseurilor  si UAT Municipiul Craiova in calitate Beneficiar au semnat contractul de finantare nr. C3I1B0122000017/06.03.2023, pentru „Modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor în municipiul Craiova prin construirea de insule ecologice digitalizate”. Obiectivul acestei investiții il reprezinta finantarea a  150 de insule ecologice digitalizate de Tip 2: Insulă supraterană compusă din 5 containere supraterane staționare proiectate si fabricate conform standardelor europene in vigoare, cu următoarele capacități pentru cele 5 fracții:

  • Biodegradabil: între 2 mc și 3 mc;
  • Rezidual: între 2 mc și 3 mc;
  • Sticlă: între 2 mc și 3 mc;
  • Plastic și metal: între 3 mc și 5 mc;
  • Hârtie și carton: între 3 mc și 5 mc.

            Prin intermediul proiectului se vor sprijini activități/acțiuni specifice atat pentru promovarea conceptului,, plateste pentru cat arunci,, cat si pentru înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere)  în zone de blocuri de apartamente, pentru următoarele fluxuri de deșeuri colectate separat: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic si deșeuri metalice, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale.

Pentru realizarea insulelor ecologice digitalizate, la un nivel calitativ corespunzător, achiziția de bunuri se va realiza centralizat de către Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

Operarea insulelor ecologice digitalizate va fi realizată de către operatorul de salubritate desemnat la nivelul UAT la momentul finalizării proiectului de investiții.

         Valoarea totala a proiectului: 16.879.894,15  lei

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile: 16.879.894,15  lei din care:

  • Valoarea eligibila din PNRR: 14.020.575,00 lei
  • Valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile din PNRR: 663.909,25 lei

-     Cheltuieli neeligibile- 195.409,90 lei inclusiv TVA

Perioada de implementare a activităților proiectului nu va depăși 31.12.2024.

Date contact

Municipiul Craiova

Str. Targului nr. 26, Craiova, jud. Dolj

www.primariacraiova.ro

e-mail: consiliulocal@primariacraiova.ro, implementare@primariacraiova.ro

telefon/fax:0251/419589

Cod proiect C3I1B0122000017, Apel nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.B

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Mediului,Apelor si Padurilor finantat din fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei.


07/04/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.