Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa Acte utile
  Informatii AVIZE stabilite prin certificatul de urbanism emis

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Informatii AVIZE stabilite prin certificatul de urbanism emis

Cerere pentru emiterea avizelor stabilite prin certificatul de urbanism emis.

Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului de la COMPANIA DE APĂ

Acte necesare:

-          cerere tip

-          fişa tehnică + cerere (formular Compania de Apa) – se eliberează odată cu C.U. - 1 expl.

-          copie C.U. – 1 expl.

-          copie act de proprietate – 1 expl.

-          plan de situaţie anexă la C.U. – 2 expl.

-          plan de încadrare anexă la C.U. – 2 expl.

-           -copie C.I. / C.U.I. – 1 expl

Taxă avizare – 164 lei

 Taxa se poate achita la casieria unitatii sau in contul : RO04TREZ2915006XXX000180

Municipiul Craiova CF 4417214 –

 Taxa conform H.C.L. taxe si impozite - 8 lei

Taxa se poate achita la casieria unitatii sau in contul : RO05TREZ29121160203XXXXX

Municipiul Craiova CF 4417214 -

Taxa conform H.C.L. nr. 485/2017 - 8 lei

 

 

Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului de la DISTRIGAZ – SUD REŢELE

Acte necesare:

 • cerere tip 
 • Cerere pentru acordare aviz (formular al Distrigaz Sud retele) -se eliberează odată cu C.U. –1 expl.
 • copie U. – 1 expl.
 • memoriu tehnic privind lucrarea de constructie pentru care se solicita avizul

-     plan de încadrare in zona, cu coordonate Stereo 70 scara 1:10 000 sau 1:25 000 – 1 expl.

 • Plan de situatie, scara 1:500 (ideal plan cadastral cu coordonate stereo 1970)- 2 expl. Trebuie sa cuprinda amplasarea constructiilor aflate in perimetrul propus spre studio, precum si drumurile de acces aferente -2 ex
 • Alte acte: copie BI/CI-copie, Certificat inregistrare fiscal sau Certificat inregistrare in scopuri de TVA, procura/ imputernicire, act de proprietate /inchiriere /concesionare teren / extras carte funciara, conventie civila, adresa ROL, dovada plata, etc.

  Taxă avizare – AVIZ DE PRINCIPIU :

       - 188,60 lei - teren studiat cu suprafata mai mica sau egala cu 500mp (asimilat cu scara 1 :500, format A4, A3)

                                   - traseu studiat in lungime mai mica sau egala cu 100 m (asimilat cu un plan scara 1 :500, format A4, A3)

                - 285,75 lei – teren studiat cu suprafata mai mare de 500 mp si mai mica sau egala cu 2000 mp (asimilat cu 2-5 planuri, scara 1 :500, format A4, A3)

                                     - traseu studiat cu lungime mai mare de 100m si mai mica sau egala cu 500 m (asimilat cu 2-5 planuri, scara 1 :500, format A4, A3)

                 - 365,22 lei – teren studiat cu suprafata mai mare de 2000 mp (asimilat cu mai mult de 5 planuri, scara 1=500, format A4, A3)

                                   - traseu studiat cu lungime mai mare de 500 m (asimilat cu 2- 5 planuri, scara 1=500, format A4, A3)

  AVIZ DE TRASEU :

 • 188,60 lei traseu studiat in lungime mai mica sau egala cu 100 m (asimilat cu scara 1 :500, format A4, A3)
 • 285,75 lei - traseu studiat cu lungime mai mare de 100m si mai mica sau egala cu 500 m (asimilat cu 2-5 planuri, scara 1 :500, format A4, A3)
 • 365,22 lei - traseu studiat cu lungime mai mare de 500 m (asimilat cu 2- 5 planuri, scara 1=500, format A4, A3)

AVIZ DE AMPLASAMENT

 • 188,60 lei - teren studiat cu suprafata mai mica sau egala cu 500mp (asimilat cu scara 1 :500, format A4, A3)
 • 285,75 lei – teren studiat cu suprafata mai mare de 500 mp si mai mica sau egala cu 2000 mp (asimilat cu 2-5 planuri, scara 1 :500, format A4, A3)
 • 365,22 lei – teren studiat cu suprafata mai mare de 2000 mp (asimilat cu mai mult de 5 planuri, scara 1=500, format A4, A3)

 Taxa se poate achita la casieria unitatii sau in contul : RO04TREZ2915006XXX000180

Municipiul Craiova CF 4417214 –

Taxa conform H.C.L. taxe si impozite - 8 lei

Taxa se poate achita la casieria unitatii sau in contul : RO05TREZ29121160203XXXXX

Municipiul Craiova CF 4417214 -

Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului de la SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA

Acte necesare:

 • cerere tip 
 • titlul de proprietate, actul de donatie-mostenire, contractul de vanzare-cumparare pentru suprafata de teren/ sau scopul declarat si stipulat in certificatul de urbanism
 • certificatul de urbanism (copie xerox)
 • fisa tehnica completata de proiectant pentru fiecare dintre punctele 1-4 (2 exemplare originale)
 • planul de situatie/incadrare in zona anexa la CU (1 copie xerox lizibila)
 • planul de situatie si/sau de amplasament al bunului imobil, lizibil si cu prezentarea strazilor- altor amplasamente cu care se invecineaza (2 exemplare, dintre care unul se restituie odata cu fisa tehnica)
 • plan de încadrare in coordonate stereo 701 expl.

Taxă avizare – 150 lei

 Taxa se poate achita la casieria unitatii sau in contul : RO04TREZ2915006XXX000180

Municipiul Craiova CF 4417214

Taxa conform H.C.L. taxe si impozite - 8 lei

Taxa se poate achita la casieria unitatii sau in contul : RO05TREZ29121160203XXXXX

Municipiul Craiova CF 4417214

Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului de la ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA (fost Telekom)

Acte necesare:

 • cerere tip 
 • cerere eliberare aviz tehnic de amplasament– se elibereaza odata cu CU (formular Orange)
 • cerere eliberare aviz tehnic de informare
 • copie C.U. – 1 expl.
 • copie C.I. / C.U.I. – 1 expl.
 • Plan de incadrare in zona (coordonate stereo 70) – 1 exemplar
 • plan de situaţie cu detalii de amplasament privind lucrarea propusa – 2 exemplare (pentru aviz tehnic de amplasament)
 • plan de situaţie cu detalii de amplasament ale imobilului/terenului in cauza (scara 1 :500 sau 1 :1000)- 2 exemparel pentru aviz tehnic de informare
 • dovada achitarii tarifului

Taxă avizare 

- 59 euro/ aviz  – pentru constructii solicitat de catre persoane fizice sau persoane juridice

- 59 euro/aviz - pentru retele edilitare in interesul comunitatii solicitat de catre Unitatile Teritorial Administrative

- 23 euro/ aviz -  pentru retele edilitare solicitat de catre persoane fizice;

 Taxa se poate achita la casieria unitatii sau in contul : RO04TREZ2915006XXX000180

Municipiul Craiova CF 4417214 –

 Taxa conform H.C.L. taxe si impozite - 8 lei

Taxa se poate achita la casieria unitatii sau in contul : RO05TREZ29121160203XXXXX

Municipiul Craiova CF 4417214 -

Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului de la OMV PETROM SA

Acte necesare:

 • cerere tip 
 • fişa tehnică – se eliberează odată cu C.U. - 1 expl.
 • copie C.U. – 1 expl.
 • Copie CI / CUI- 1 expl
 • copie act de proprietate – 1 expl.
 • plan de situaţie anexă la C.U. – 1 expl.
 • Memoriu proiect – copie

-     plan de încadrare  in coordonate stereo 70 - anexă la C.U. – 1 expl.

Taxă avizare -  100 RON (valoare fara TVA, la care se va adauga TVA-ul) pentru  emiterea de avize pentru executarea de construcţii amplasate la o distanţă de cel mult 100 Km de sediul administrativ al Zonei de Producţie II Oltenia – str. Brestei, nr.3; adica 119 RON

-  150 RON (valoare fara TVA, la care se va adauga TVA-ul) pentru  emiterea de avize pentru executarea de construcţii amplasate la o distanţă cuprinsă între 100 şi cel mult 150 Km de sediul administrativ al Zonei de Producţie II Oltenia; adica 180 RON

-  200 RON (valoare fara TVA, la care se va adauga TVA-ul) pentru  emiterea de avize pentru executarea de construcţii amplasate la o distanţă cuprinsă între 150 şi cel mult 200 Km de sediul administrativ al Zonei de Producţie II Oltenia ; adica 240 RON

- 250 RON (valoare fara TVA, la care se va adauga TVA-ul) pentru  emiterea de avize pentru executarea de construcţii amplasate la o distanţă mai mare de 200 Km de sediul administrativ al Zonei de Producţie II Oltenia. adica 300 RON

 Taxa se poate achita la casieria unitatii sau in contul : RO04TREZ2915006XXX000180

Municipiul Craiova CF 4417214 –

 Taxa conform H.C.L. taxe si impozite - 8 lei

Taxa se poate achita la casieria unitatii sau in contul : RO05TREZ29121160203XXXXX

Municipiul Craiova CF 4417214 

Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului de la SC TRANSELECTRICA SA

Acte necesare:

-     plan de încadrare in zona la scara 1 :5000 – 2 expl.

Taxă avizare  - 148,75 lei cu TVA/ 1 km de retea  – pentru retele edilitare pe baza de fisa de coexistenta L mai mare de1 km

Taxa conform H.C.L. nr. 485/2017 - 8 lei

  cerere tip

 • fişa tehnică  + cerere (formular Transelectrica) – se eliberează odată cu C.U. - 1 expl.
 • copie C.U. – 1 expl.
 • BI/CI sau certificate de inmatriculare -1 ex
 • copie act de proprietate – 1 expl.
 • plan de situaţie cu amplasamentul obiectivului la scara 1 :500 – 2 expl.
  • 74,38 lei (50 % din tariful pentru 1 km de retea) – retele edilitare cu o L mai mica de 1Km
  • 113,05 lei cu TVA- pentru o constructie/un obiectiv
  • 74,97 lei  -  retele edilitare sub 1 km sau  pt. Bransamente apa, gaze, canalizare)

Taxă avizare  - 148,75 lei cu TVA/ 1 km de retea  – pentru retele edilitare pe baza de fisa de coexistenta L mai mare de1 km

 • 74,38 lei (50 % din tariful pentru 1 km de retea) – retele edilitare cu o L mai mica de 1Km
 • 113,05 lei cu TVA- pentru o constructie/un obiectiv
 • 74,97 lei -  retele edilitare sub 1 km sau  Bransamente apa, gaze, canalizare)

 Taxa se poate achita la casieria unitatii sau in contul : RO04TREZ2915006XXX000180

Municipiul Craiova CF 4417214 –

 Taxa conform H.C.L. taxe si impozite - 8 lei

Taxa se poate achita la casieria unitatii sau in contul : RO05TREZ29121160203XXXXX

Municipiul Craiova CF 4417214 

Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului de laDISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA

Acte necesare:

 • cerere tip
 • cerere chestionar formular al DEO – se eliberează odată cu C.U. - 1 expl.
 • copie U. – 1 expl.
 • Copie BI/CI – 1 expl
 • Copie CNS (nomenclatura stradala)– 1 ex
 • copie act de proprietate – 1 expl.
 • Memoriu tehnic
 • plan de situaţie in coordonate STEREO 70, respectiv plan privind construtiile subterane, la scara convenabila, cu amplasarea obiectivelor investitiei, vizat de catre emitentul certificatului - anexă la C.U. – 2 expl.

-     plan de încadrare in zona vizat de catre emitentul certificatuluianexă la C.U. – 2 expl..

 Taxă avizare – 148,75 lei (148,75 x nr. km) – retea edilitara mai mare de 1 km 

                      74,97 lei– retea edilitara mai mica de 1 km

           113,05 lei – pentru constructie/ obiectiv, desfiintare,

 Taxa se poate achita la casieria unitatii sau in contul : RO04TREZ2915006XXX000180

Municipiul Craiova CF 4417214 –

 Taxa conform H.C.L. taxe si impozite - 8 lei

Taxa se poate achita la casieria unitatii sau in contul : RO05TREZ29121160203XXXXX

Municipiul Craiova CF 4417214

 


11/01/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.