Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Certificate de urbanism

Cererile se pot depune electronic, accesând site-ul eportal.primariacraiova.ro ;

Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru constructii definitive, desfinţări, împrejmuiri:

  1. cerere tip  (Termen de rezolvare 15 zile lucratoare)
  2. extras P.U.Z. actualizat cu pozitionarea imobilului, emis de Primaria Municipiului Craiova 2 ex.(original şi copie),
  3. plan de situatie, pe ridicare topo, vizat de O.C.P.I. cu situatia existenta (1 ex)
  4. plan de situatie, pe ridicare topo, vizat de O.C.P.I., cu propunerea constructiilor (specificand constructiile vecine, regimul de inaltime, cotele, retragerile conform PUZ, P.O.T., C.U.T.), -2 ex.(original şi copie)
  5. plan de incadrare in zona (situatia existenta - scara1:1000), 2 ex(original şi copie).
  6. copie act de proprietate 1ex
  7. copie certificat nomenclatura stradala, 1 ex.
  8. extras de carte funciara pentru informare (original), actualizat la zi   
  9. documentul de plata a taxei  de  eliberare a certificatului de urbanism, conform suprafață teren, în contul RO05TREZ29121160203XXXXX
  10. situatia existenta si propusa cu simulare foto actualizata (datata)

Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru schimbări de destinatie, construire şi închidere balcoane, montări firme, amplasare construcţii provizorii şi panouri publicitare:

  1. cerere tip (Termen de rezolvare 15 zile lucratoare)
  2. extras P.U.Z. actualizat cu pozitionarea imobilului, emis de Primaria Municipiului Craiova,2 ex.(original şi copie)
  3. plan de situatie, (cadastral, de la A.C., intocmit de proiectant sau cadastrist, dupa caz),  la scara 1:500, 1:1000, 2ex.(original şi copie).
  4. releveu cadastral cu situatia existenta şi propunerea în 2 exemplare
  5. copie act de proprietate 1 ex
  6. copie certificat nomenclatura stradala 1 ex.
  7. prezentare simulare foto cu fatada care se modifica
  8. suprafata panoului sau firmei solicitate
  9. sa se specifice in cerere suprafata aleii   de acces precizata in cerere+planul de situatie cu toate aleiile existente si distantele pana la acestea
  10. extras de carte funciara pentru informare (original)actualizat la zi  
  11. documentul de plata a taxei de  eliberare a certificatului de urbanism, conform suprafață teren, în contul RO05TREZ29121160203XXXXX
  12. situatia existenta si propusa cu simulare foto actualizata (datata)

Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru dezmembrări, alipiri si operatiuni notariale

 1. cerere tip  (Termen de rezolvare 15 zile lucratoare)
 2. extras P.U.Z. actualizat cu pozitionarea imobilului, emis de Primaria Municipiului Craiova 2 ex.(original şi copie),
 3. plan de situatie, pe ridicare topo, vizat de O.C.P.I., cu situatia existenta, 1 ex.
 4. plan de situatie, elaborat pe suport topografic, cu propunerea de dezmembrare sau alipire, inclusiv pentru fiecare lot in parte/ pentru lotul intreg,respectand latimile aleilor de acces conform R.G.U, întocmit de cadastrist autorizat, in original, 2 ex. fiecare plan
 5. plan de incadrare in zona (situatia existenta - scara1:1000), 2 ex.(original şi copie)
 6. extras de carte funciara pentru informare (original), actualizat la zi      
 7. act de proprietate (copie)
 8. adeverinta de intrare in intravilan a terenului (daca este cazul)
 9. copie certificat de nomenclatura stradala
 10. documentul de plata a taxei de  eliberare a certificatului de urbanism, conform suprafață teren, în contul RO05TREZ29121160203XXXXX
 11. situatia existenta foto actualizata (datata)

Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru înstrăinări / informare

 1. cerere tip   (Termen de rezolvare 15 zile lucratoare sau 7 zile daca se achita taxa de urgenta)
 2. extras P.U.Z. actualizat cu pozitionarea imobilului, emis de Primaria Municipiului Craiova 2 ex.(original şi copie),
 3. plan de situatie, pe ridicare topo, vizat de O.C.P.I., cu situatia existenta, 1 ex.
 4. plan de situatie, elaborat pe suport topografic, cu propunerea de dezmembrare sau alipire, inclusiv pentru fiecare lot in parte/ pentru lotul intreg,respectand latimile aleilor de acces conform R.G.U, întocmit de cadastrist autorizat, in original, 2 ex. fiecare plan
 5. plan de incadrare in zona (situatia existenta - scara1:1000), 2 ex.(original şi copie)
 6. extras de carte funciara pentru informare (original), actualizat la zi      
 7. act de proprietate (copie)
 8. adeverinta de intrare in intravilan a terenului (daca este cazul)
 9. copie certificat de nomenclatura stradala
 10. documentul de plata a taxei de  eliberare a certificatului de urbanism.
 11. situatia existenta foto actualizata (datata)
 12. Taxa emitere certificat de urbanism, conform suprafață teren, în contul RO05TREZ29121160203XXXXX
 13. Taxa de urgenta este in valoare de 675 lei si se achita in contul:
 14. COD DISP Denumirea contului Nr. Cont IBAN – Trezoreria Municipiului Craiova
  21.A Taxa eliberare în regim de urgență RO08TREZ29121360206XXXXX

 

ACTE NECESARE OBŢINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU REŢELE (BRANSAMENTE, SEPARARI, ş.a.)

 1. cerere tip  (Termen de rezolvare 15 zile lucratoare)
 2. copie acord de acces din partea deţinătorului de reţea  în termen de valabilitate (la adresa solicitata);
 3. copie certificat  nomenclatura stradala;
 4. act de proprietate teren si construcţiei (copie);
 5. autorizatia de construire a cladirii ce se
 6. branseaza, copie
 7. memoriu tehnic;
 8. plan de incadrare in zona  (situatia  existenta şi propusa - scara1:1000)2 ex. (original şi copie);
 9. plan incadrare in zona, extras PUG/PUZ cu pozitionarea imobilului (de  la A.C. ), copie
 10. plan de situatie pe suport cadastral,  cu lungimea retelei şi bransamentului propus - scara 1:500, 1:1000  – 2ex.(original şi copie)
 11. dovada achitării plăţii a certificatului de urbanism, conform suprafață teren, în contul RO05TREZ29121160203XXXXX
 12. situatia existenta si propusa cu simulare foto actualizata (datata)

Acte necesare prelungirii valabilitatii CERTIFICATULUI DE URBANISM

  1. cerere tip
  2. certificatul de urbanism în original
  3. foto cu situatia  existenta
  4. copie acte proprietate, in cazul in care s-a schimbat proprietarul

11/01/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.