Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2022
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 20.10.2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 20.10.2022

DISPOZIŢIA NR.9618

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
EXTRAS

 

Având în vedere raportul nr.182360/2022 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, în data de 20.10.2022, ora 10,00;
În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4 şi 5, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

D I S P U N E:


Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data de 20.10.2022, ora 10,00.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 20.10.2022, ora 10,00, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

Emisă azi 18.10.2022

PRIMAR,                         SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                        Nicoleta MIULESCU

Anexa la Dispoziția nr.9618/2022

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 20.10.2022, ora 10,00

1. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Liceul Voltaire, Corp clădire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Grădinița Floare de colț, Corp clădire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII
3. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Școala Gheorghe Țițeica, Corp de cladire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului National de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII
4. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Scoala Mircea Eliade, Corp de clădire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII
5. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Grădinița Sf Lucia, corp de cladire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII
6. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Școala Alexandru Macedonski, corp de cladire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII
7. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Școala Gimnazială Nicolae Romanescu, str.Vântului, nr.3, corp de cladire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII
8. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Școala Gimnazială Nicolae Romanescu, str.Caracal, nr.81, corp de cladire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU


18/10/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.