Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2022
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data 03.06.2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data 03.06.2022

DISPOZIŢIA NR.7817

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

Având în vedere raportul nr.101225/2022 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, în data de 03.06.2022, ora 14,00;
În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4 şi 5, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 


D I S P U N E:


Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data de 03.06.2022, ora 14,00.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 03.06.2022, ora 14,00, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Emisă azi 31.05.2022

 


PRIMAR,                              SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                        Nicoleta MIULESCU

 


Anexa la Dispoziția nr.7817/2022


PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 03.06.2022, ORA 14,00

 

Punctul 1 peste ordinea de zi

Punctul 2 peste ordinea de zi

Punctul 3 peste ordinea de zi

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică în zona str.Tufanele - str.Craiovesti – str.Trifoiului, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Tufanele, nr.28
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică intersecţie str.1 Decembrie 1918 – str.Doljului, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.10A
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcţională a zonei aferente proprietăţii din bd.Dacia, nr.28A, 28B şi 28C, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, bd. Dacia, nr.28C

 

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU


02/06/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.