Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2022
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data 30.05.2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data 30.05.2022

DISPOZIŢIA NR.7778

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
EXTRAS

 

Având în vedere raportul nr.98710/2022 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, în data de 30.05.2022, ora 10,00;
În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4 şi 5, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

D I S P U N E:


Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data de 30.05.2022, ora 10,00.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 30.05.2022, ora 10,00, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 


Emisă azi 26.05.2022

 


PRIMAR,                              SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                                Nicoleta MIULESCU


 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 30.05.2022, ORA 10,00


Nr.
proiect hotărâre Titlul proiectului de hotărâre
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 şi a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-2 şi a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-3 şi a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-4 şi a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-5 şi a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități și aprobarea reactualizării Studiului de Fezabilitate „Staţii de reîncărcare pentru vehiculele electrice”

 

 

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU


27/05/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.