Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Au fost mutate ghișeele de înregistrări/scăderi mijloace de transport persoane fizice

Începând cu data de 09.05.2022 ghișeele de înregistrări/scăderi mijloace de transport persoane fizice din cadrul Direcției Impozite și Taxe se vor muta în incinta Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Dolj (vis-a-vis de Liceul Pedagogic), la următoarea adresă: str.Amaradia, nr.93-95. 

Intenția autorității locale este de a deschide un punct unic de prelucrare în aceeași locație pentru depunerea declarațiilor fiscale de înregistrare/scădere, precum și pentru înmatricularea/radierea vehiculelor.

Vă amintim că programările pentru înregistrări/scăderi mijloace de transport persoane fizice, se pot face accesând pagina de internet:  programari.ditl.primariacraiova.ro 

Totodată, aducem la cunoștință prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, art.159: “ (5) Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează, potrivit alin. (2). Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepția cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul.

(5^1) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (5), proprietarii bunurilor care înstrăinează mijloace de transport nu trebuie să prezinte certificatul de atestare fiscală în cazul în care pentru înstrăinare utilizează formularul de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport aprobat prin ordin al ministrului potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

(6) Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor alin. (5), sunt nule de drept.”.


03/05/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.