Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2020
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data 15.12.2020

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data 15.12.2020
DISPOZIŢIA NR.5729

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.180440/2020 și raportul de avizare nr.180441/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, în data de 15.12.2020, ora 09,00;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data  de 15.12.2020, ora 09,00.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 15.12.2020, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

                                                                                Emisă azi 10.12.2020

             PRIMAR,

       SECRETAR GENERAL,

        Lia-Olguța VASILESCU

          Nicoleta MIULESCU

                                                                    

Anexa la Dispoziția nr.5729/2020

PUNCT PESTE ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CLM CRAIOVA DIN DATA DE 15.12.2020

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

  1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului de administrare R.A.T. SRL, al domnului Tănăsescu Marcel

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 15.12.2020, ora 09:00

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

  1.  

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

  1.  

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

  1.  

Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează, pentru încălzirea locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat, în sezonul rece 01 noiembrie 2020-31 martie 2021

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


04/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.