Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa 2020
  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26.11.2020

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26.11.2020
DISPOZIŢIA NR.5381

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.169870/2020 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, în data de 26.11.2020, ora 10,00;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data  de 26.11.2020, ora 10,00.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26.11.2020, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

                                                       

Emisă azi 19.11.2020

 

             PRIMAR,

           SECRETAR GENERAL,

        Lia-Olguța VASILESCU

               Nicoleta MIULESCU

                                      

 

Anexa la Dispoziția nr.5381/2020

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 26.11.2020, ora 10,00

Pct.18 - modificat

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova aferentă primelor 9 luni ale anului 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii aferentă primelor 9 luni ale anului 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe al municipiului Craiova aferentă primelor 9 luni ale anului 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile aferentă primelor 9 luni ale anului 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor externe al municipiului Craiov,a pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase si Pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului Pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să reprezinte în justiție Consiliul Local al Municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în cadrul consiliilor de administrație ale unităților de învățămânr preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Măsuri pentru limitarea răspândirii coronavirusului în unitățile de invățământ preuniversitar din municipiul Craiova-M.A.S.T.I. Pentru Craiova”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Școala virtuală în municipiul Craiova”

 1.  

Proiect de hotarare privind actualizarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural-Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării valorii totale a proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural-Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici cu privire la realizare construcție pasaj pe str.Gârlești (la intersecție cu calea ferată)

 1.  

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” ordinea de zi din data de 04.12.2020.

 1.  

Întrebări și interpelări

                        

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


04/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.