Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2020
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare în data de 09.04.2020

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare în data de 09.04.2020
DISPOZIŢIA NR.3795

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.58189/2020 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, desfăşurată on-line, în data de 09.04.2020, ora 14,00;

Potrivit prevederilor Decretului Preşedintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, Hotărârilor Comitetului Naţional şi local pentru Situaţii Speciale de Urgenţă privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus şi Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia;

  În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b şi d, coroborat cu alin.3 lit.b şi alin.5 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, în data de 09.04.2020, ora 14,00.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 09.04.2020, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

                                                                                                                    Emisă azi 08.04.2020

             PRIMAR,

       SECRETAR GENERAL,

                Mihail GENOIU

          Nicoleta MIULESCU

 

   

Vizat de legalitate,

cons. jr. Alina Constantinescu

                                                                  

  Anexa la Dispoziția nr.3795/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 09.04.2020

Anexa modificata

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

  1.  

Proiect de hotărâre privind delegarea către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, a atribuţiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.269/2020

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


04/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.