Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2021
    Proiectul ordinii de zi a ședinței de îndată din data de 29.10.2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței de îndată din data de 29.10.2021
DISPOZIŢIA NR.6768

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.191854/2021 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 29.10.2021, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8;

În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 29.10.2021, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 29.10.2021, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

                                                                                                         Emisă azi 26.10.2021

 

PRIMAR,

       SECRETAR GENERAL,

     Lia-Olguța VASILESCU

          Nicoleta MIULESCU

 

   
   

 

          Anexa la Dispoziția nr.6768/2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 29.10.2021

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

  1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor autorității locale în Comisia de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova

Punct peste ordinea de zi Titlul proiectului de hotărâre
1

Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova şi a membrilor în Consiliul de Administraţiei al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


03/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.